uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Probíhá výzkum týkající se současné české rodiny - 25. srpen 2021

Výzkumná agentura SC&C ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (MUNI) realizuje v těchto dnech a týdnech sběr dat mezinárodního výzkumu GGP (Generations and Gender Programme) s podtitulem Současná česká rodina.

Kde v nelehkém období stojí a jak si ve společnosti vede rodina? Jakému typu lidí a rodin se daří lépe a jakému hůře? Dokážeme se poučit ze čerstvých zkušeností i z dávnější minulosti tak, aby se nám a našim rodinám v budoucnu vedlo lépe? Těmto otázkám a mnohým dalším se věnuje výzkum, do nějž bylo vybráno i několik adres v našem městě.

Jak to celé probíhá?

Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18–69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných domácnostech se určují podle předem daného klíče. Vybraná osoba pak má možnost dotazník vyplnit on-line, nebo s tazatelem.

Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tu vyplácí hlavní garant projektu, Masarykova univerzita v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobné informace naleznete na:

webových stránkách SC&C - www.scac.cz/ggp

nebo na

webových stránkách Masarykovy univerzity - https://ggp-cz.fss.muni.cz/.

ggp

SC&C