uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádná a ochranná opatření z 23. a 30.08.2021 - 2. září 2021

Vláda na na jednání v pondělí 23. srpna 2021 rozhodla o tom, že preventivní testy na onemocnění covid-19 budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění. Všichni pojištění tak stále budou mít k dispozici jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Vláda zrušila mimořádná opatření, podle kterých měly být testy od 1. září zdarma pouze pro osoby mladší 18 let, ty s nedokončeným očkováním a osoby, které se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů.

Zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti a uživatelé těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2. Příslušná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda na jednání v pondělí 30. srpna 2021.

Nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované, prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu nemoci v hospicích. V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty či uživateli sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Pravidelné testování se tak bude týkat například domovů pro seniory, lůžkových zařízení pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů či odlehčovacích pobytových služeb.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2021 – NALEZNETE ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – TESTOVÁNÍ KLIENTŮ V DLOUHODOBÉ PÉČI A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo vydání ochranného opatření, kterým nařizuje provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice, aby prováděli namátkové kontroly cestujících přilétajících do České republiky. Kontroly se v součinnosti s Policií ČR a Celní správou mají zaměřit na dodržování platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví, zejména na vlastnictví dokladů, které jsou pro vstup do ČR v současnosti třeba, jako jsou vyplněný příjezdový formulář či národní certifikát o očkování, případně doklad o negativním testu na SARS-CoV-2.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – NAŘÍZENÍ VŠEM PROVOZOVATELŮM VEŘEJNÝCH MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ V ČR, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2021 – NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ČR, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2021 – NALEZNETE ZDE.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM, STŘEDNÍM A VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 30. 8. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 17. 8. 2021 KE VSTUP DO ZEMÍ S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2021 – NALEZNETE ZDE.

ZRUŠENÍ OBSOLENTNÍCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ Z ROKU 2020 A Z ROKU 2021, S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz