uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádná a ochranná opatření z 10.09.2021 - 16. září 2021

Ministerstvo zdravotnictví přišlo s úpravou mimořádného opatření pro maloobchod. Nově se z něj od 13. září vyjmuly školní aktivity. Úpravu 10. září 2021 schválila vláda.

„Ve spolupráci s MŠMT jsme zjednodušili podmínky pro školáky. Nově tak nebudou muset prokazovat bezinfekčnost účastníci školních aktivit, jako jsou např. plavecké výcviky. Jednoduše řečeno, pokud půjdou v rámci výuky žáci třeba plavat, nebudou se muset prokazovat potvrzením OTN,“ vysvětlil důvody změny mimořádného opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Z povinnosti doložení bezinfekčnosti a dodržení rozestupů tak zmizely vnitřní sportoviště a bazény, a to v rámci výuky tělesné výchovy pro žáky jedné školy. Zároveň jsou jasněji upravená i pravidla při vzdělávacích akcích a zkouškách na vysokých školách. Studenti těchto škol se nebudou muset prokazovat potvrzením OTN. Toto nařízení zůstává v platnosti pouze pro vzdělávací akce a zkoušky, které jsou mimo studium na VŠ.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 26. 8. 2021 K OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE, SLUŽEB A ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 13. 9. 2021 NALEZNETE ZDE.

Vláda také upravila mimořádné opatření k testování v sociálních a zdravotních službách. Okruh poskytovatelů povinných provádět testování svých zaměstnanců a pacientů se od 13. září rozšířil o poskytovatele následné lůžkové péče. První testování provedou do 20. září.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 30. 8. 2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A KLIENTŮ V DLOUHODOBÉ PÉČI, U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH A POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S ÚČINNOSTÍ OD 13. 9. 2021 NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ČR, S ÚČINNOSTÍ OD 11. 9. 2021 – NALEZNETE ZDE.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, KTERÝM SE VYDÁVÁ SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM, STŘEDNÍM A VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 S ÚČINNOSTÍ OD 13. 9. 2021, NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz