uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Mimořádná opatření z 13.12. a ochranné opatření z 16.12.2021 - 23. prosinec 2021

Vláda na schůzi 13. prosince 2021 mimo jiné odsouhlasila několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od 14. prosince se upřesnila pravidla pro PCR testování žáků a zaměstnanců ve školách. Od 20. prosince se změnila pravidla dalšího postupu při zjištění pozitivního případu u plošného testování zaměstnanců a OSVČ a od 3. ledna se mění pravidla, jak mají v případě zjištění pozitivního případu testu postupovat školy, jejich zaměstnanci či žáci.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 27. 10. 2021 KE SCREENINGOVÉMU TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, S ÚČINNOSTÍ OD 14. 12. 2021 A OD 3. 1. 2022, NALEZNETE ZDE.

ZMĚNU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 20. 11. 2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH, S ÚČINNOSTÍ OD 20. 12. 2021, NALEZNETE ZDE.

OCHRANNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ – SEZNAM ZEMÍ NEBO JEJICH ČÁSTÍ S NÍZKÝM, STŘEDNÍM, VYSOKÝM A VELMI VYSOKÝM RIZIKEM VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ COVID-19, S ÚČINNOSTÍ OD 20. 12. 2021 – NALEZNETE ZDE.

Zdroj: www.vlada.cz