uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Veřejný kontrolní den v Čertově rokli - 6. červen 2022

Pokračujeme v pravidelných veřejných kontrolních dnech v Čertově rokli. POZOR, tentokrát se sejdeme opět na konečné tramvaje. Ve čtvrtek 9. června v 17 hodin. Architektka Eva Damcová na úvod představí konečnou podobu projektu odvodňovacích opatření na svahu pod kostelem, včetně schodů, které zde letos vzniknou. Následovat bude procházka roklí, v rámci které se dozvíme o problematice údržby předchozích etap realizace Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli. Tématem bude především od podzimu panující sucho, které je hrozbou nejen pro nové výsadby. Vedle praktických ukázek výsledků proměny rokle a prohlídky rozpracované letošní etapy obnovy zazní také informace o připravované závěrečné čtvrté etapě prací. Předpokládaná doba prohlídky je zhruba 60 minut, ale možná, že to bude jako obvykle o něco více.

rokle 6 22