uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Hlasujte v participativním rozpočtu Dáme na vás! - 7. listopad 2022

dame na vas 22Od roku 2017 se participativní rozpočet Dáme na vás postupně dostal do povědomí velké části Brňanů. Poskytuje obyvatelům možnost podílet se na rozvoji a vylepšení města, která si přejí a odhlasují sami občané. Téměř pět desítek proveditelných projektů postoupilo do listopadového hlasování a realizovány budou vítězné projekty v celkové hodnotě 35 milionů korun!

Již tradičně je listopad měsícem hlasování v participativním rozpočtu Dáme na vás, a opět tak máte možnost rozhodnout o nápadech přihlášených do tohoto ročníku. Navržené projekty byly v průběhu léta posouzeny magistrátními odbory i městskými částmi a ty, které byly vyhodnoceny jako proveditelné, soutěží o vítězství v celoměstském finále. Za městskou část Brno-sever postupují do hlasování projekty Relax na Loosovce, Náhrada kamenné aleje Soběšická a Brno-sever třídí.

Se všemi finálovými projekty se můžete seznámit jak v galerii na webových stránkách paro.damenavas.cz, tak na panelech při každoroční výstavě na náměstí Svobody, která probíhá od 25. října do 9. listopadu. I letos zde ve vybraných dnech najdete stan Dáme na vás a budete tak moci odhlasovat přímo na místě výstavy. Každý, kdo takto odhlasuje, se může těšit na dobrou kávu nebo čaj z pojízdné kavárny. Na místě budou také koordinátorky, které vám rády s hlasováním pomohou.

A jak se zapojit do samotného hlasování? Podmínkou je, že máte více jak 18 let a trvalé bydliště v Brně. Prostřednictvím stránek paro.damenavas.cz nebo full účtu Brno iD můžete podpořit své favority a dát hlasy některým z letošních projektů, a to od 1. do 30 listopadu. Každý občan Brna má k dispozici pět hlasů kladných a dva záporné. Jednomu projektu je možné udělit až dva hlasy kladné a jeden záporný. Pokud nemůžete využít elektronické hlasování, lze rovněž hlasovat i osobně, a to na Odboru participace Magistrátu města Brna, veřejných setkáních nebo na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena. Aktuální informace o projektech či událostech najdete na Facebooku Dáme na vás.

Chyťte se příležitosti a rozhodněte o svém okolí!

Dáme na vás