uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Aktuální dopravní omezení v Husovicích a na Lesné - 15. březen 2023

Značky omezující parkování v ulicích nám. Republiky, Dukelská, Nováčkova, Dačického

Jde o akci realizovanou firmou Aquatis, která bude provádět na těchto ulicích geologické sondy v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi inženýrských sítí. Podle vyjádření zástupce firmy budou práce probíhat od 21. 3. zřejmě do 23. 3., nejdéle do 24. 3. Parkování přitom nemá být omezeno plošně, ale jen úsecích, kde budou geologické sondy prováděny.

Přechodné dopravní značení v ulicích Jurkovičova a Haškova

Značky, které se v uvedených ulicích objevily, jsou tzv. vyklízecí a v obou ulicích se bude postupně dopravní značení měnit. Jde o druhou etapu rekonstrukce plynového vedení na Lesné. Městská část už dříve vznášela dotaz na firmu GasNet k podrobnostem o realizaci a harmonogramu, upřesnění ale do doby instalace značek nedostala.

Co se týče ulice Jurkovičova, podle aktuálního vyjádření zhotovitelské firmy ADAMEK GAS bude postup následující: Práce proběhnou před čísly 8–19 na etapy. Od 20. 3. do 1. 4. před Jurkovičovou č. 8–12 a od 3. 4. do 15. 4. před Jurkovičovou č. 12–19. Během realizace bude nutná celoplošná uzavírka komunikace z důvodu nevyhovujícího podloží. Uložení materiálu z výkopu chodníku musí firma podle projektové dokumentace ponechat v blízkosti rýhy pro nový plynovod kvůli nutnosti zásypu stejným materiálem, který byl v patřičném místě vytěžen. Pro zachování původního sledu výkopu, zamezení smíšení s nelokálním materiálem a částečné nežádoucí konsolidaci materiálu je nezbytné výkopek skladovat u okraje rýhy, tedy výkopek nepřemisťovat ani neodvážet na mezideponie. Na komunikaci bude zachován pouze průjezd pro obslužnost a ke garážím Jurkovičova č. 6, popřípadě na asfaltovou plochu před Jurkovičovou č. 17. S ohledem na povahu prací a klimatické podmínky se firma pokusí jednotlivé etapy zkrátit na týden. Co se týče parkování, vždy na půlce tohoto úseku (kde nebudou probíhat práce) bude možné parkovat. Dopravní značení bude v průběhu upravované.

Pokud jde o ulici Haškova, zde provádí práce firma Metrostav a podle jejího zástupce bude organizace dopravního omezení následující: Současné značení odpovídá první a nejnáročnější etapě. V rámci ní bude nedostupné parkoviště za výměníkem u domů č. 2 a 3. Do těchto míst budou moci autem najet pouze rezidenti na povolení stavby. Povolení lze vyřídit v červené boudě s nápisem Metrostav (kontaktní osoba pan Ledvina 722 047 076). Další práce budou pokračovat po etapách směrem k poště a dopravním značením budou avizované úseky, kde nebude možné aktuálně parkovat. Přitom ale nepůjde o plošné vyloučení parkování, při dokončení aktuální etapy prací se parkující auta budou moci do těchto úseků vrátit.