uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Dotazník ke komunikaci stavebních prací na VMO Tomkovo náměstí - 15. červen 2023

Zaměstnankyně OHLA ŽS na stavbě VMO Tomkovo náměstí provádí průzkum mapující fungování komunikace ze strany magistrátu / městské části / dodavatele stavby. Průzkum zjišťuje, jak získávají občané svoje informace o dění v MČ Brno-sever, jestli si myslí, že mají dostatek informací atd. Všechny vaše názory jsou důležitou zpětnou vazbou, díky které je poté možné vymyslet, jak dělat komunikaci v našem městě lépe.

Dotazník obsahuje 9 otázek, je anonymní a je zaměřen pouze na dospělé občany žijící v MČ Brno-sever. Naleznete ho na adrese https://forms.gle/HTmjSddsz4cAt43a9 a vyplnit ho můžete bez jakékoliv registrace.