uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Výluka tramvají a autobusů na Tomkově náměstí od července 2023 - 27. červen 2023

Z důvodu pokračujících prací při výstavbě velkého městského okruhu bude od soboty 1. července 2023 do ukončení této etapy prací (předpoklad do začátku roku 2024) na Tomkově náměstí zcela vyloučen průjezd z ulice Dukelské a zároveň z ulice Valchařské.

Tramvajová linka 4 bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru – Tomkovo náměstí.
• Zastávka Tomkovo náměstí bude přeložena ke křižovatce s ulicí Hálkovou.
• Pro cestu do Maloměřic doporučujeme využít tramvajové linky 2 a 3 do zastávky Stará osada, kde bude možný přestup na autobusové linky x45 a 75 (podrobnosti níže).

Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x45 v trase (Židenice, nádraží –) Stará osada – Karlova – Maloměřický most Proškovo náměstí – Babická.
• Kromě linky x45 je možné využít také pravidelnou autobusovou linku 75. Pro cestu z Obřan a Maloměřic do centra města doporučujeme využít linky x45 a 75 do zastávky Stará osada s přestupem na tramvajové linky 2 a 3.
• Ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně bude linka x45 v zastávce Stará osada provozně propojena s linkou 58, tzn. autobusy linky x45 od Obřan budou pokračovat jako linka 58 směr Líšeň, hřbitov a naopak.

Autobusová linka 58 bude v souladu s informací uvedenou výše ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně v provozu pouze v úseku Líšeň, hřbitov – Stará osada.

Autobusová linka 72 pojede v úseku Merhautova – Maloměřický most v obou směrech přímo přes Tomkovo náměstí a ulicí Karlovou.
• Ve špičkách pracovních dnů pojedou všechny spoje linky 72 až do Obřan (část spojů do smyčky Babická, část spojů až do zastávky Obřany, sídliště).
• Zastávku Tomkovo náměstí obslouží v obou směrech na zastávkách linek 44, 57 a 84.
• Na odklonové trase dále linka 72 v obou směrech obslouží zastávku Karlova.
• Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.
• Zastávka Cacovická nebude během výluky obsluhována.

Noční autobusová linka N94 pojede již od zahájení provozu nočních linek v pátek 30. června večer v úseku Vozovna Husovice – Maloměřický most obousměrným odklonem ulicemi Vranovskou, Merhautovou, Provazníkovou a Karlovou.
• Zastávka Vozovna Husovice bude v obou směrech obsluhována na zastávce směr Náměstí Republiky.
• Na odklonové trase dále linka N94 v obou směrech obslouží zastávky Venhudova (zastávky linky 5), Merhautova (zastávky linek 44, 57 a 84), Tomkovo náměstí (zastávky linek 44, 57 a 84) a Karlova (zastávky linky 75).
• Zastávka Maloměřický most bude v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.
• Zastávky Náměstí Republiky a Cacovická nebudou linkou N94 obsluhovány.

Schéma dopravních opatření naleznete ZDE.

Jízdní řády uvedených linek naleznete na webových stránkách Dopravního podniku města Brna v sekci Jízdní řády.

Dopravní podnik města Brna

dpmb tomkovo nam 23