uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Informační příručka k problematice hazardního hráčství - 2. leden 2014

Počátkem prosince se v Brně, Ostravě a Praze uskutečnila tři pracovní setkání na téma podpora a identifikace řešení rizik spojených s hraním hazardních her. Článek o brněnském setkání, které se konalo 2. prosince ve školicím středisku Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu, naleznete v lednovém Severníku. Metodický materiál Podpora identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her v ČR, zpracovaný Jaroslavem Vackem z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze, si můžete stáhnout zde.