uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Další setkání vedení radnice s občany se uskuteční Na Musilce - 5. únor 2014

Další příležitost k neformálnímu setkání s vedením radnice budou mít občané v únoru v Husovicích. Diskuse proběhne v úterý 11. února od 17 do 19.30 hodin v salonku restaurace Na Musilce, Musilova 2.