uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Oznámení o konání veřejné sbírky - 28. únor 2014

Od 1. do 31. března bude v Soběšicích probíhat veřejná sbírka nadačního fondu CHANCE 4 CHILDREN. Sbírka je konána na základě osvědčení vydaného Magistrátem hl. m. Prahy.