uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Dopravní opatření při výluce ulice Milady Horákové - 7. březen 2014

Od 15. března 2014 přibližně do konce června 2015 je pro veškerou, a tedy i městskou hromadnou dopravu, uzavřena ulice Milady Horákové v úseku od Dětské nemocnice až po ulici Koliště. V rámci této uzavírky budou vyměněny všechny inženýrské sítě, zrekonstruována tramvajová trať, vozovka i chodníky.

Vzhledem k neprůjezdnosti ulice Milady Horákové není možné nasadit místo tramvají běžnou náhradní autobusovou dopravu. Výlukové dopravní opatření zajišťuje maximální možnou dopravní obslužnost okolí vyloučeného úseku a také obsluhu celé dotčené oblasti, především městské části Brno-sever. Výlukové opatření má tyto základní atributy:

• Všechny tramvajové linky jsou z ulice Milady Horákové převedeny do ulice Cejl, která je po dobu výluky jedinou spojnicí s centrem města.

• Tramvajová doprava zůstává pro oblast Lesné a Černých Polí i nadále páteřním dopravním systémem. Cestovní doba přes ulici Cejl k Hlavnímu nádraží se nemění a například na Českou je pouze o 3 minuty delší.

• Tramvaje mají dostatečnou kapacitu a většina cestujících z dotčené oblasti městské části Brno-sever nebo z části Židenic či Zábrdovic nemusí měnit své cestovní návyky.

• Obsluhu lokality přiléhající k zastávce Dětská nemocnice je možné zajistit pouze v denním provozu obousměrnými tramvajemi s ukončením na tzv. kolejové úvrati. Tramvaje linky x3 jedou od Dětské nemocnice do centra přes Jugoslávskou a ulicí Cejl.

• Náměstí 28. října je naopak dostupné pouze autobusy. Linky x5, 67 a N93 využívají ve směru do centra trvale zajištěný průjezd z Drobného do ulice Příkop. V opačném směru jedou z Moravského náměstí ulicí Lidickou, Lužáneckou, třídou Kapitána Jaroše a Kudelovou na Náměstí 28. října.

• S ohledem na optimální dostupnost Moravského náměstí a části ulice Milady Horákové je po dobu výluky změněn režim zastávky Janáčkovo divadlo na „stálá" (nyní „pouze od 18 do 23 hodin a na znamení") a zastavují zde všechny projíždějící denní tramvajové a autobusové linky.

Ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna a dopravními specialisty BKOM, a. s. se podařilo na odklonových trasách navrhnout taková opatření, která zajistí bezproblémový průjezd zvýšeného počtu tramvají ulicí Cejl do centra.

Zcela zásadní je zajistit dostatečnou informovanost cestujících. Na zastávkách budou
v předstihu vyvěšeny výlukové jízdní řády, které spolu s podrobnějšími informacemi a plánky dotčené oblasti naleznou zájemci také na webových stránkách dopravního podniku. O výluce se cestující dozví na Facebooku DPMB a také přímo ve vozidlech z hlášení vozového rozhlasu a v modernějších vozech navíc z obrazovek. Protože dopravní opatření zasáhnou velkou oblast Brna, nejen linky projíždějící ulicí Milady Horákové, budou v prvních dnech výluky na více místech informátoři, kteří s cestováním poradí. Informace cestujícím podají pracovníci informační kanceláře na čísle 5 4317 4317. Vzhledem k rozsáhlosti dopravního opatření budou změněny jízdní řády i dalších linek, které budou k dispozici na našich webových stránkách v pondělí 10. března.

Linda Hailichová
tisková mluvčí DPMB, a. s.

m horakove dpmb

m horakove mmb