uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Nové číslo účtu městské části Brno-sever - 2. prosinec 2019

Od 1. ledna 2020 bude mít městská část Brno-sever zřízen nový běžný příjmový účet. Číslo nového účtu je 115-9579990277/0100. Jedná se o účet pro platby veškerých poplatků (např. poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, správní poplatky, nájemné z pozemků, inzerce v Severníku, odlehčovací služby, úkony za pečovatelskou službu, sankční platby).
Pro platby spojené s bydlením a pronájmem nebytových prostor zůstává účet s číslem 7227850247/0100.