uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Městská část získala zpětnou vazbu od rodičů dětí mateřských škol - 29. červenec 2016

V průběhu třetího červnového týdne bylo provedeno elektronické dotazníkové šetření u rodičů dětí mateřských škol. Na 13 otázek týkající se kvality výuky, stavu budovy, aktivit mateřské školy, stravování či délky provozu odpovědělo celkem 328 rodičů, tedy asi jedna třetina. Rodičům byla tato anketa zaslána elektronicky formou e-mailu.
Tato anonymní data budou sloužit jak zřizovateli, tedy městské části, tak ředitelům jednotlivých mateřských škol, abychom zlepšili kvalitu výuky a spolupráci na ose pedagog, žák, rodič a zřizovatel.
Anketa ukázala, že rodiče jsou poměrně spokojení s kvalitou budov, výzdobou, vybavením či čistotou, dále pak komunikací se školkou a jejím vedením, či informováním o tom, co se ve školce dělá nebo plánuje. Mezi oblasti, na kterých je potřeba dále pracovat, patří kvalita stravování, především vzhledem k dietním potřebám některých dětí. Dále by rodiče ocenili delší provoz mateřinek či větší počet třídních schůzek. Poměrně špatně byla hodnocena kvalita webových stránek a především aktuálnost informací na nich uvedených.
Více jak 200 rodičů odpovědělo také na poslední otázku, která se týkala námětů a podnětů směrem ke zkvalitnění výuky a chodu MŠ. Se všemi těmito informacemi budeme pracovat a pokusíme se zlepšit především ty oblasti, které z dotazníku vyšly jako nejslabší.

Petr Hladík, místostarosta, 1. náměstek primátora

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

12

13