uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Jízda do vrchu a výstava historických vozidel Brno–Soběšice 2013 - 16. září 2013

Veteran Automoto Club Brno ve spolupráci s městskými částmi Brno-sever a Královo Pole pořádá v sobotu 21. září 2013 ukázkovou jízdu do vrchu Brno–Soběšice.

Primátor města Brna Roman Onderka přijal oficiálně záštitu.

Závod tento je otevřený sportovní a společenský podnik, přístupný všem osobám vlastnící platné řidičské oprávnění a mající k dispozici automobil nebo motocykl vyrobený do roku 1939 (také stroje konstrukcí pokračujících i v dalších letech a čtyřtaktní motocykly do roku 1965), který splňuje zařazení do technické klasifikace FIVA A a B, specifikace 1 až 3. Je pořádán na uzavřené trati. Jede se jako jízda pravidelnosti do vrchu.

Závodní tratí je část okresní silnice na ulici Kociánka (Král. Pole), Brno–Soběšice. Počíná v Král. Poli v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka a končí v Soběšicích.
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých kategorií podle konkrétního počtu přihlášek. Pořadatel má právo výběru
Tradičně bývají vypsány tyto zvláštní čestné ceny: za nejpůvodnější vozidlo, nejpůvodnější motocykl, sidecar nebo tříkolku, za nejzajímavější vozidlo závodu, za nejlépe zrenovovaný automobil, za nejlépe zrenovovaný motocykl, za nejvzdálenějšího motocyklistu, který přijel po vlastní ose, za nejvzdálenější automobil, který přijel po vlastní ose, za nejelegantnější dámu závodu, za dámskou posádku, za nejstylovější posádku, za nejmladšího účastníka s vlastnoručně uvedeným strojem do provozu, za nejstaršího účastníka, za nejstarší motocykl, za nejstarší automobil, za nejlepší dosažený čas, za motocykl Rudge, za nejlepší automobil Aero a cena ředitele závodu. Je možné, že budou vyhlášeny i další zvláštní ceny.
Každý řidič, který bude do závodu přijat, dostane plaketu závodu.
Přejímání vozidel koná se v sobotu dne 21. září 2013 na parkovišti u koupaliště proti hlavní bráně Královopolské strojírny, Brno–Královo Pole, Křižíkova ulice.
Start je pevný a koná se v 11.00 hodin v prostorách ústavu Kociánka. Ceny budou oficielně předány na stejném místě v den jízdy v 16 hodin. Jízdy pravidelnosti budou měřeny, ale nebudou hodnoceny. Účastníci, kteří se nedostaví k předávání cen, budou diskvalifikováni pro opovrhování pořadatelským sborem a jejich cenu obdrží další v pořadí.
V areálu startu bude zajištěno občerstvení.

brno sobesice 13