uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Šlapanický vlk proběhne také Soběšicemi - 5. duben 2017

Jedna z tras letošního dog-trekkingového závodu Šlapanický vlk povede 15. dubna také Soběšicemi. Jedná se o dálkový běh/pochod se psy na postroji, kteří táhnou běžce.

Do katastrálního území Soběšic zasáhne kratší trasa MID, která startuje v sobotu 15. dubna mezi 7. a 9. hodinou ve Šlapanicích. Trasa směřuje po žluté turistické značce od jezdeckého areálu Panská lícha do Soběšic k rozhledně a dále po žluté až na okraj lesa, kde odbočí vpravo po lesní pěšině při okraji lesa a pokračuje kolem Soběšic až na zelenou turistickou značku, u silnice přechází na červenou turistickou značku směrem k rozcestníku Panská lícha a pokračuje zpět do Bílovic.

Část trasy bez turistického značení bude v sobotu vyznačena několika málo vlastními značkami velikosti A4 připevněnými provázkem. Veškeré značky budou v neděli sesbírány.

Více o závodu na http://slapanicky-vlk.dogtrekking.info.