uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Pochod Z Husovic do Husovic - 8. únor 2018

Rozhraní zimy a jara je tradičně čas, kdy T. J. Sokol Brno-Husovice pořádá pochod s názvem „Z Husovic do Husovic“. Letošní, již 16. ročník, se uskuteční za každého počasí dne 10. března.

Tak, jak patří k tradici sokolského hnutí od počátku existence, je i tento pochod pořádaný pro širokou veřejnost, nemá závodní charakter, ale splňuje kritéria mezinárodní organizace pro lidový sport (IVV).

Pochod je určen pro mladé i starší, pro borce i rekreanty. Máme připraveny trasy pěti stupňů obtížnosti. Nejkratší trasa je 15km a nejdelší 50km. Všechny trasy vedou po turisticky značených cestách, krajem lišky Bystroušky, tedy Bílovice, Babice, Útěchov… Pochopitelně, místa se liší podle stupně obtížnosti jednotlivých tras. U nejkratší trasy lze k návratu použít i MHD. Cesty jsou turisticky přívětivé, ale nejsou vhodné pro kočárky. Naproti tomu čtyřnozí kamarádi nebudou mít se zdoláním trasy žádný problém. Každý účastník dostane mapu tak dokonale zpracovanou, že je téměř vyloučené se ztratit. Pokud by snad někdo této mapě plně nedůvěřoval a spíše by spoléhal na mapu vlastní, pak doporučujeme turistickou mapu č. 36 „Okolí Brna – Moravský kras“.

Jsme si vědomi toho, že se najde i mnoho těch, kteří místo turistické obuvi mají radši cyklistické boty a po zimě se již těší, jak ukážou svému bicyklu, že doba zimního odpočinku již končí. Tak pro tyto jsme připravili trasy čtyř obtížností. Cyklisté si mohou vybrat z tras, kde nejkratší měří 15 km a nejdelší 70 km. Vše ostatní je stejné nebo podobné jako u pochodu.

Jak jsem již uvedl, akce se koná dne 10. března. Start i cíl je v sokolovně, Dukelská 9. Zahájení a prezentace proběhne od 6 do 10 hodin. Ukončení akce plánujeme na 18:30.

Každý, kdo absolvuje svoji trasu, obdrží v cíli malou odměnu. Tato odměna se týká i čtyřnohých spolupochodníků.

Na pochod se není nutné předem přihlašovat. Stačí, když dorazíte plni energie a s dobrou náladou.

Srdečně Vás tímto zve Josef Jiránek – starosta T. J. Sokol Brno-Husovice.

vlajka sokol husovice