uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Znovuotevření mateřských škol městské části Brno-sever - 30. duben 2020

Na tiskové konferenci konané dne 15. 4. 2020 bylo přislíbeno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou a koordinátorem epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví ČR Rastislavem Maďarem, že do konce měsíce dubna budou zpracovány hygienické manuály pro jednotlivé oblasti školství. Pouze na základě takto stanovených požadavků bude možné posoudit, zda z epidemiologického hlediska lze znovuotevření MŠ zajistit.
Situace v rámci Brna je následující – soukromí provozovatelé mateřských škol nebo dětských skupin mohou na základě rozhodnutí Rady města Brna podle svého uvážení otevřít. O znovuotevření mateřských škol zřizovaných městem a městskými částmi dosud nebylo rozhodnuto. Z průzkumu týkajícího se předběžného zájmu o opětovné otevření mateřských škol v rámci městské části Brno-sever vyplynul většinový zájem rodičů o znovuobnovení předškolního vzdělávání pro jejich děti. Vedení městské části Brno-sever spolu s řediteli jednotlivých škol je připraveno zahájit provoz, ale bez metodického pokynu, ve kterém budou popsány podmínky potřebné k fungování zařízení nemohou o termínu znovuotevření rozhodnout.
Záměrem městské části Brno-sever je zahájit provoz jednotlivých mateřských škol souběžně s obnovením provozu 1. stupně základních škol, pravděpodobně tedy k datu 25. 5. 2020.
O znovuotevření jednotlivých mateřských škol zřizovaných městskou částí Brno-sever budete v dostatečném předstihu informováni řediteli těchto škol.
Jelikož se jedná o dostupné informace platné k 29. 4. 2020, sledujte proto prosíme, průběžně aktuální situaci týkající se znovuotevření mateřských škol na webových stránkách jednotlivých mateřských škol i na www.sever.brno.cz.