uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 7. 2021

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka ulice Francouzská (Hvězdová – č. or. 77) - 28. říjen 2021

Z důvodu stání jeřábu proběhne během dvou víkendů v období od 26.10.2021 do 30.12.2021 úplná uzavírka místní komunikace III. třídy ulice Francouzská v úseku od křižovatky s ulicí Hvězdovou po č. or. 77.

Uzavírka ulice Studená - 26. srpen 2021

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude v předpokládaném termínu od 6. září 2021 po dobu přibližně 8 měsíců úplně uzavřena ulice Studená.

Uzavírka ulic Bratří Mrštíků a Kaloudova - 8. červenec 2021

Od 7. 7. 2021 do 11. 12. 2021 bude probíhat úplná uzavírka místních komunikací III. třídy v ulicích Bratří Mrštíků a Kaloudova z důvodu rekonstrukce kanalizace a provádění prací navazujících na výstavbu VMO Brno v rámci stavby „I/42 VMO Tomkovo náměstí a I/42 VMO Rokytova“.

VMO Tomkovo náměstí - dopravní omezení do konce roku 2021 (AKTUALIZOVÁNO 13.08.2021) - 23. červen 2021

Ve středu 23. června byla slavnostně zahájena několikaletá stavba úseku velkého městského okruhu Tomkovo náměstí – Rokytova. Dopravní omezení, která s sebou přinese, jsou prozatím naplánována do konce letošního roku. Samotné stavební práce by měly začít 7. července. Uvedené termíny a podoba dopravních omezení nemusejí být konečné.

Výkopové práce v ulicích Bratislavská a Soudní - 26. březen 2021

Teplárny Brno letos zrealizují další etapu rekonstrukce rozvodné sítě. Práce, které by měly začít v druhé polovině dubna a potrvají zhruba do října, se v městské části Brno-sever dotknou především oblasti Bratislavská a Soudní.