uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice logo
 

Koordinační harmonogram výkopových prací k 1. 3. 2021

Koordinační harmonogram výkopových prací sestavuje Odbor investiční Magistrátu města Brna na podkladě údajů z ohlášení budoucích stavebníků. Harmonogram výkopových prací je sestavován s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.

Uzavírka nám. Republiky (Netušilova–Nováčkova) - 27. duben 2021

Z důvodu opravy střechy a fasády ZŠ J. A. Komenského je od 23. 4. 2021 do 31. 8. 2021 uzavřena ulice náměstí Republiky v úseku od křižovatky s ulicí Netušilovou po křižovatku s ulicí Nováčkovou.

Uzavírka ulice Jugoslávská (Merhautova–Helfertova) - 22. duben 2021

Z důvodu opravy tramvajové trati bude od 26. 4. 2021 do 31. 5. 2021 uzavřena ulice Jugoslávská v úseku Helfertova–Merhautova.

Výkopové práce v ulicích Bratislavská a Soudní - 26. březen 2021

Teplárny Brno letos zrealizují další etapu rekonstrukce rozvodné sítě. Práce, které by měly začít v druhé polovině dubna a potrvají zhruba do října, se v městské části Brno-sever dotknou především oblasti Bratislavská a Soudní.

Uzavírka ulice Fügnerova - 3. březen 2021

Od 15. 3. do 31. 5. 2021 bude probíhat uzavírka jednoho jízdního pruhu místní komunikace III. třídy ulice Fügnerova ve směru výjezdu z Černých Polí od účelové komunikace NN1213 (výjezd od garáží) po křižovatku s výjezdem na ulici Porgesova z důvodu stavebního záboru pro rekonstrukci plynovodu v rámci stavby „REKO VTL Brno – Červený mlýn – Fügnerova“.

Uzavírka ulice Lesnická - 23. prosinec 2020

V předpokládaném termínu od 9. 1. 2021 do 12. 12. 2021 bude z důvodu stavby „Rekonstrukce ulice Lesnická“ úplně uzavřena ulice Lesnická.