uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavírka ulic Bratří Mrštíků a Kaloudova - 8. červenec 2021

Od 7. 7. 2021 do 11. 12. 2021 bude probíhat úplná uzavírka místních komunikací III. třídy v ulicích Bratří Mrštíků a Kaloudova z důvodu rekonstrukce kanalizace a provádění prací navazujících na výstavbu VMO Brno v rámci stavby „I/42 VMO Tomkovo náměstí a I/42 VMO Rokytova“.

Stavební práce provádí společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
Odpovědná osoba: Ing. Michálek, tel.: 607 008 332.