uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Uzavírka ulice Písečník - 13. srpen 2021

Od 10. 8. 2021 do 30. 11. 2021 probíhá úplná uzavírka místní komunikace III. tř. ulice Písečník z důvodu rekonstrukce a dostavby vodovodu.

Stavbu realizuje společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Odpovědná osoba: p. Hlaváček, tel.: 602 565 913.