uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Přechodná úprava provozu - rekonstrukce ulice Útěchovská - 26. duben 2023

Z důvodu realizace výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu na ulici Útěchovská je v předpokládaném třítýdenním termínu v období od 1. 5. 2023 do 30. 6. 2023 stanovena přechodná úprava provozu v ulicích Útěchovská, Zeiberlichova, Dusíkova, Seifertova, Na Kovárně, Školní, Kociánka, Jarmily Kurandové, Myslínova, Křižíkova, třída Generála Píky, Okružní, Gustava Broma a Vlasty Fialové.

SCHÉMATA PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

Situace širších vztahů ZDE

Objízdná trasa ZDE

Přesun zastávek ZDE