uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Úplná uzavírka mostu pod Lesnou (AKTUALIZACE 23.04.2024) - 5. leden 2024

AKTUALIZACE 23.04.2024: Nájezd z ulice Merhautova na ulici Porgesova bude nad rámec původně oznámeného březnového termínu uzavřen také od 24. do 26. dubna, od 18. do 21. května a od 15. do 28. června. Od 22. do 25. června bude současně uzavřena ulice Hořejší.
Během dubnové a květnové uzavírky nebude průchozí lávka pro pěší.

Situace od 24. do 26. dubna, od 18. do 21. května, od 15. do 22. června a od 25. do 28. června:

  • úplná uzavírka mostu + úplná uzavírka rampy I/42 směr Svitavy, Kr. Pole
  • objízdná trasa od křižovatky Okružní a Seifertova vedena po Okružní, tř. Generála Píky – směr Vranov, Útěchov, Soběšice po Křižíkově – směr Svitavy, centrum po tř. Generála Píky, poté směr Merhautova, Provazníkova po tř. Generála Píky, dále na sil. I/42 Porgesova a dále na rampu směr Černá Pole na ulice Merhautova, Provazníkova
  • objízdná trasa směr Lesná, Soběšice bude vedena od Husovického tunelu po silnici I/42 Porgesova, dále na Křižíkovu, tř. Gen. Píky, Okružní na křižovatku Seifertova, Merhautova
  • objízdná trasa od křižovatky Merhautova x Provazníkova směr Svitavy, Vranov, Lesná, Soběšice, Útěchov vedena z Provazníkovy na tř. Gen. Píky – směr Vranov, Soběšice, Útěchov na Křižíkovu – směr Lesná na Okružní a křižovatku se Seifertovou
  • součástí objízdných tras jsou i omezení na objízdných trasách (viz schémata dopravních opatření)
  • budou vedeny obousměrné obchůzné trasy Merhautova – Seifertova a opačně

SCHÉMATA DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

Situace stavby ZDE

Objízdné trasy ZDE

Úprava křižovatek Porgesova x tř. Gen. píky a Křižíkova x tř. Gen. Píky ZDE

Zobousměrnění Míčkovy ZDE

Zjednosměrnění Slezákovy ZDE

Obchůzné trasy ZDE

 

V termínu od 22. do 25. června se k výše uvedenému přidá uzavírka ulice Hořejší a zobousměrnění ulice Lozíbky.

SCHÉMATA DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

Situace stavby ZDE

Objízdné trasy ZDE

Zobousměrnění Lozíbek ZDE

 

Opatření v MHD od 24. do 26. dubna

Z důvodu probíhajících prací na rekonstrukci silničního mostu přes železniční trať bude od 19:00 ve středu 24. dubna 2024 nepřetržitě do 5:00 v pátek 26. dubna 2024 uzavřen nájezd z ulice Merhautovy na ulici Porgesovu.

autobus přeškrtnutý Autobusová linka 57 ve směru na Lesnou pojede v úseku Merhautova – Halasovo náměstí odklonem ulicí Provazníkovou a třídou Generála Píky.

• Vynechá tak zastávky Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží.

• Na odklonové trase obslouží zastávky Provazníkova, Lesnická, Bieblova a Fügnerova.

autobus přeškrtnutý Noční autobusová linka N92 ve směru na Lesnou pojede v úseku Venhudova – Poliklinika Lesná odklonem ulicemi Provazníkovou a třídou Generála Píky.

• Vynechá tak zastávky Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží.

• Na odklonové trase obslouží zastávky Provazníkova, Lesnická, Bieblova a Fügnerova.

info Ve směru od Lesné zůstávají obě linky vedeny přes zastávku Štefánikova čtvrť. Stejně tak na linkách 44, 46, 72 a 84 zůstávají v platnosti dlouhodobá opatření v rámci uzavírky mostu v ulici Merhautově platné od 14. února 2024.

Schéma dopravních opatření naleznete ZDE.

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku města Brna v sekci Jízdní řády.

Dopravní podnik města Brna

dpmb merhautova 24 3

 

V předpokládaném termínu od 14. 2. 2024 do 5. 7. 2024 bude pro silniční dopravu zcela uzavřen most přes železnici na konci Merhautovy ulice. Po dobu uzavření mostu bude jako přístupová trasa na Lesnou sloužit primárně třída Generála Píky, případně ulice Třískalova od tzv. „tunýlku“.

Na tř. Gen. Píky dojde na křižovatkách při nájezdech z ulice Porgesova a Křižíkova ke svedení provozu v obou směrech do jednoho pruhu a k vytvoření připojovacích pruhů.

Ulice Slezákova bude ve směru od ulice Kohoutova k ulici Míčkova z důvodu šířkových poměrů zjednosměrněna.

Ulice Míčkova bude v úseku Lozíbky – Soběšická zobousměrněna a bude zde omezeno parkovací stání.

Bude uvolněn nájezd z ulice Merhautova na ulici Porgesova (s výjimkou období 11. 3. večer – 15. 3.)

Dojde ke změně signálních plánů na všech dotčených křižovatkách, které budou na objízdných trasách.

Průchod pro pěší bude umožněn po nově vybudované lávce přes železnici, v průběhu měsíce března 2024 se předpokládá obnovení bezbariérového přístupu na železniční zastávku Lesná nádraží ve směru do centra.

 

SCHÉMATA DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ

Situace stavby ZDE

Objízdné trasy ZDE

Úprava křižovatek Porgesova x tř. Gen. píky a Křižíkova x tř. Gen. Píky ZDE

Zobousměrnění Míčkovy ZDE

Zjednosměrnění Slezákovy ZDE

Obchůzné trasy ZDE

Situace stavby 11. 3. – 15. 3. ZDE

Objízdné trasy 11. 3. – 15. 3. ZDE

 

Uzavírka se dotkne také městské hromadné dopravy:

Z důvodu rekonstrukce mostu přes železniční trať bude od středy 14. února 2024 (pro noční linku N92 od noci 14./15. února 2024) do ukončení prací (předpoklad do konce června 2024) uzavřena ulice Merhautova mezi Štefánikovou čtvrtí a Lesnou.

autobus přeškrtnutý Autobusové linky 44, 72 a 84 pojedou v úseku Merhautova – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Provazníkovou a třídou Generála Píky.

• Vynechají tak zastávky Štefánikova čtvrť, Lesná, nádraží a Poliklinika Lesná.

• Na odklonové trase obslouží zastávky Provazníkova, Lesnická, Bieblova a Fügnerova.

autobus přeškrtnutý Autobusová linka 46 pojede v úseku Lesnická – Heleny Malířové obousměrným odklonem třídou Generála Píky a ulicí Okružní.

• Vynechá tak zastávky Provazníkova, Štefánikova čtvrť a Lesná, nádraží.

• Na odklonové trase obslouží zastávky Bieblova, Fügnerova a Poliklinika Lesná.

• Zastávka Lesnická bude v obou směrech obsluhována v ulici Lesnické (shodně s linkou N93).

autobus přeškrtnutý Autobusová linka 57 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Halasovo náměstí obousměrným odklonem ulicí Porgesovou a třídou Generála Píky.

• V obou směrech tak vynechá zastávku Poliklinika Lesná.

• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.

• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.

autobus přeškrtnutý Noční autobusová linka N92 pojede v úseku Štefánikova čtvrť – Heleny Malířové obousměrným odklonem ulicí Porgesovou, třídou Generála Píky a ulicí Okružní.

• Zastávka Lesná, nádraží ve směru na Lesnou bude přeložena za křižovatku s ulicí Kohoutovou.

• Zastávka Lesná, nádraží ve směru do Štefánikovy čtvrti nebude obsluhována.

• Na odklonové trase obslouží linka N92 v obou směrech navíc zastávku Poliklinika Lesná.

tramvaj Pro usnadnění přestupů mezi tramvajemi a autobusy bude v provozu výluková tramvajová linka 11 v trase Mendlovo náměstí – Česká – Jugoslávská – Lesnická – Čertova rokle.

• Linka 11 bude v provozu v pracovních dnech od 6:00 do 19:00.

info Při cestě mezi centrem města a sídlištěm Lesná doporučujeme využít tramvajové linky 7, 9 a 11 s přestupem na linky 44, 46, 57, 72 a 84 v zastávkách Zemědělská, Lesnická nebo Halasovo náměstí. Pro přestup z trolejbusových linek 25 a 26 na linky 44, 46 a 72 směr Lesná doporučujeme použít zastávku Lesnická.

info V průběhu této výluky se předpokládá několik krátkodobých uzavírek, které ovlivní trasu linek 57 a N92 ve směru na Lesnou. Podrobnosti budou zveřejňovány v samostatných informacích.

Schéma dopravních opatření naleznete ZDE.

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku města Brna v sekci Jízdní řády.

Dopravní podnik města Brna

dpmb merhautova 24