uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Údržba chodníků v ulici Jugoslávská - 13. únor 2024

Od 19. 2. 2024 do 31. 7. 2024 je povoleno zvláštní užívání komunikace v ulici Jugoslávská – oba chodníky v úseku Provazníkova–Zemědělská, z důvodu provádění souvislé údržby chodníku a zřízení pracovního místa ve vozovce.

Zhotovitelem je firma PRODOZ road, s. r. o.
Odpovědný pracovník: Radek Suchomel, tel.: 602 593 383.