uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Blokové čištění 2024 - 28. únor 2024

Harmonogram čištění v roce 2024

Brněnské komunikace, a. s. - rozpis čištění dopravně významných komunikací na jaře 2024
(PROBÍHÁ NAD RÁMEC BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ!)

Platnost dopravního značení 8:00 – 16:00 hod.
V případě nepříznivého počasí mohou být termíny upraveny.

20.03. – Merhautova, Vranovská, Mostecká, Dukelská tř., Valchařská

21.03. – Provazníkova, Jilemnického, Seifertova

25.03. – Svitavská, Nováčkova, Dačického, Cejl, Jugoslávská, Okružní

 

Harmonogram blokového čištění

 

UPOZORNĚNÍ
Kvůli vypovězení smlouvy ze strany stávajícího zhotovitele probíhá výběrové řízení na realizátora blokového čištění a vývozu odpadkových košů. Z toho důvodu je možné, že harmonogram dozná průběžných změn (někde čištění v daném termínu neproběhne a bude provedeno v dalším měsíci). Je proto nutné sledovat především dopravní značení, případně před daným čištěním zkontrolovat níže uvedený harmonogram, který bude aktualizován.


AKTUALIZACE 15.05.2024: V SOUČASNOSTI JSOU POTVRZENY VŠECHNY UVEDENÉ TERMÍNY S VÝJIMKOU BLOKU Z3, KTERÝ BUDE REALIZOVÁN BUĎ V ZÁŘÍ, NEBO V ŘÍJNU. 

Vysvětlivky:

B – blokové čištění
P – čištění parkovišť
Z – čištění komunikací s MHD

 

B1: 04.06.; 03.09.; 01.10.2024

8:30–12:30: Tkalcovská, Francouzská, Černopolní (úsek Francouzská–Merhautova), Přadlácká, Spolková

11:00–16:30: Bratislavská, Hvězdová, Soudní

 

B2: 02.09.2024

8:30–12:30: Hoblíkova, Kladivova, Ryšánkova, Slepá, Helfertova

11:00–16:30: Traubova, Antonína Slavíka, Kunzova, Žampachova, Tomanova, Muchova

 

B3: 04.09.2024

8:30–12:30: Schodová, Fišova, Erbenova, Martinkova, Zemědělská (Černopolní–Lesnická), Trávníky (mezi Černopolní a Lesnickou), Lužova

11:00–16:30: Černopolní (Zemědělská–Merhautova), Durďákova

 

B4: 05.09.2024

8:30–12:30: Jugoslávská (Provazníkova–Lesnická), Helfertova (Jugoslávská–Lesnická), Zemědělská (Lesnická–Jugoslávská)

11:00–16:30: Demlova, Trávníky (Lesnická–Jugoslávská), Zdráhalova (Lesnická–Jugoslávská), Volejníkova

 

B5: 06.09.2024

8:30–12:30: Břenkova, Babičkova, Antala Staška, Zemědělská (Jugoslávská–Mathonova a kolem parku u pošty), Mathonova (Merhautova–Provazníkova), Venhudova

11:00–16:30: Maškova, Tišnovská, Trávníky (mezi Jugoslávskou a Tišnovskou), Zdráhalova (Jugoslávská–Tišnovská), Těsnohlídkova

 

B6: 10.06.; 09.09.; 08.10.2024

8:30–12:30: Svitavské nábřeží 15–17 (od Zábrd. m. v pr. po proudu), Sýpka (včetně části Tišnovské mezi Sýpkou a Vranovskou), Auerswaldova, Trávníčkova, Jana Svobody, Zubatého

11:00–16:30: Husovická (Svitavské nábřeží – Mostecká), Sekaninova, Svitavské nábřeží (včetně slepého konce Svitavská 2)

 

B7: 11.06.; 10.09.; 09.10.2024

8:30–12:30: Svitavská (mimo ZKS a mimo slepého konce Svitavská 2), Rotalova, Třebízského, Elgartova, Hálkova (slepá část), Netušilova

11:00–16:30: náměstí Republiky, Lieberzeitova, Musilova, Jilemnického

 

B8: 12.06.; 11.09.; 10.10.2024

8:30–12:30: Gargulákova, Bratří Mrštíků, Kaloudova, Horymírova, Valchařská (kolem náhonu), Cacovická, Skryjova

11:00 až 16:30: Soběšická

 

B9: 12.09.2024

8:30–12:30: Sládkova, Krkoškova, Alešova, Mathonova (Provazníkova–Bieblova), náměstí SNP

11:00–16:30: Janouškova (mezi Alešovou a nám. SNP), Bieblova (včetně komunikace k věžovým domům), Lesnická (mezi Provazníkovou a Bieblovou)

 

B10: 13.09.2024

8:30–12:30: Klecandova, Ševcova, Hansmannova, Bendlova, Fügnerova

11:00–16:30: Janouškova (mezi nám. SNP a Sládkovou), Novotného, Pflegrova, Pospíšilova

 

B11: 16.09.2024

8:30–12:30: Hořejší, Lozíbky, Buchtova, Nouzová, Rovinka, Míčkova (od Soběšické po Slezákovu)

11:00–16:30: Slezákova, Kohoutova, Klidná, Kotěrova, Merhautova (od Merhautovy po Kotěrovu)

 

B12: 17.09.2024

8:30–12:30: Halasovo náměstí, Nezvalova, Heleny Malířové, Arbesova, Šrámkova (bez slepé části k zásobování MŠ)

11:00–16:30: Seifertova (mezi Seifertovou a Studenou), Marie Majerové, Studená, Holubova, Vyhlídka, Barvy (k bytovým domům i k rodinným domům)

 

B13: 18.09.2024

8:30–12:30: Jurkovičova, Loosova, Ibsenova, Milénova, Vaculíkova

11:00–16:30: Fillova, Brožíkova, Slavíčkova, Třískalova

 

B14: 19.09.2024

8:30–12:30: Kupkova, Šalounova, Španielova, Plachtova, Majdalenky (včetně průjezdu kolem Billy), Haškova

11:00–16:30: Brechtova, Ježkova, Blažkova, Nejedlého

 

B15: 20.09.2024

8:30–12:30: Výzkumní, Loučná, Dohnalova, Pod Kaplí, Soběslavova, Školní, Borová

11:00–16:30: U Dubu, Na Klínku, Na Kovárně, Štěpánkova, Melatín

 

B16: 26.09.2024

8:30–12:30: Malinová, Jetelová, Drápelova, Rygle, Kobylín, Habrová, Mokrohorská

11:00–16:30: Rozárka (po Zdislavinu), Zdislavina, Zkratka, Síčka, Na Rychtě

 

B17: 27.09.2024

8:30–12:30: Trtílkova (náměstíčko), Čekanková, Hvozdíkova, Kalinová, Hlohová, Divišova

11:00–16:30: Zvonková (od Tomečkovy po Narcisovou), Dřínová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Tomečkova

 

Z1: 24.06.; 23.09.; 21.10.2024

8:30–12:30: Mostecká (mezi Vranovskou a Nováčkovou), Husovická (Mostecká–Svitavská), Svitavská (Nováčkova–Vranovská), Dačického, Nováčkova, Hálkova (Dukelská–Nováčkova)

11:00–16:30: Dukelská, Tomkovo náměstí, Valchařská (ZKS), Vranovská (Elgartova–Jilemnického)

 

Z2: 25.06.; 24.09.; 22.10.2024

8:30–12:30: Lesnická (Jugoslávská–Provazníkova), Jugoslávská (Lesnická–Vranovská)

11:00–16:30: Vranovská (Cejl–Jilemnického), Cejl (Soudní – Zábrdovický most)

 

Z3: 25.09., NEBO 23.10.2024

8:30–12:30: Milady Horákové, Merhautova (Milady Horákové – Provazníkova)

11:00–16:30: Merhautova (Provazníkova – po most přes železnici), Provazníkova

 

P1: 01.11.2024

8:30–12:30: Brechtova, Haškova (u vjezdu, u výměníku, u pošty), Okružní penzion, Loosova před Dukátem, Loosova u rodinných domů (kaskády)

11:00–16:30: Jurkovičova u výměníkové stanice, Loosova pod TJ Start + příjezd

 

P2: 04.11.2024

6:00–7:00: Halasovo náměstí pod poliklinikou

8:30–12:30: Halasovo náměstí před obchodními středisky, Nezvalova, Nezvalova zpevněná plocha, Arbesova, Šrámkova zpevněná plocha

11:00–16:30: Blažkova

P3: 05.11.2024

8:30–12:30: Majdalenky před obchodním střediskem, Majdalenky horní parkoviště, Majdalenky u Dusíkovy vedle BD, Majdalenky za konečnou autobusu, Ibsenova nad školicím střediskem Dukovany, Milénova zpevněná plocha

11:00–16:30: Vaculíkova, Fillova

 

P4: 06.11.2024

8:30–12:30: Provazníkova u Kotěrovy, Třískalova kaskády, Okružní – Tomečkova

11:00–16:30: Okružní – Třískalova za BD, Brožíkova kaskády

P5: 07.11.2024

8:30–12:30: Soudní, Tomkovo náměstí (Dukelská u Amfory), náměstí SNP před zeleninou

8:30–16:30: Zemědělská (Černopolní–Lesnická + obslužní kolem BD)

 

P6: 08.11.2024

8:30–12:30: Okružní parkovací pruhy, Seifertova parkovací pruhy

11:00–16:30: Seifertova podél RD, Brechtova parkoviště u objektu Tepláren

Informace

Četnost čištění se stanovuje podle dopravní důležitosti místní komunikace. Zákon č. 13/1997 Sb. ukládá účastníkům silničního provozu umožnit čištění komunikací a veřejných prostranství, někteří řidiči zákon porušují a svou nekázní znemožňují udržovat čistotu těchto míst. Parkující motorová vozidla zabraňují čištění komunikací, proto Vás, provozovatele motorových silničních vozidel, upozorňujeme, že v případě neuposlechnutí rozhodnutí o umístění dopravního značení je vlastník komunikace (Brněnské komunikace, a. s.) oprávněn překážející vozidlo odstranit na náklady jeho provozovatele. S účinností od 1. 1. 2024 je cena za technický úkon – zpětný odtah v místě – stanovena na 3 500 Kč. Žádáme řidiče o respektování dopravního značení, a to nejen z důvodu probíhajícího blokového čištění, ale i z důvodu využívání uvolnění místních komunikací jinými subjekty, např. pro čištění kanalizačních vpustí apod.

POZOR, čistí se celá ulice, včetně chodníků, parkovacích zálivů a vyhrazených parkovacích stání. Kde je povoleno parkování na chodníku nebo parkovací stání mimo jízdní pruh, tato prostranství jsou také součástí blokových čištění.

V oprávněných případech neuposlechnutí rozhodnutí o označení místní komunikace může Úřad městské části Brno-sever přímé náklady spojené s odstraněním silničního vozidla provozovateli proplatit.
Důvody pro proplacení nákladů:
– akutní neplánovaná hospitalizace v den čištění (potvrzení lékaře). Ostatní důvody nebudou považovány za závažné.

Aplikace Brněnských komunikací

bkom cisteni 1