uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Podzemní kontejnery Halasovo náměstí a Svitavské nábřeží (Dukelská)

Od října do prosince 2020 proběhla instalace podzemních kontejnerů na tříděný odpad na Halasově náměstí za supermarketem Albert a na nároží Svitavského nábřeží a Dukelské třídy.

Lávka pro pěší v Čertově rokli

Od srpna do prosince 2020 byla vybudována lávka přes Čertovu rokli.

Psí výběh Lesná

Od listopadu do prosince 2019 bylo vybudováno oplocení nového psího výběhu u konečné tramvaje Čertova rokle.

Plácek pod platany

Od května do října 2020 byla realizována proměna někdejšího parkoviště naproti radnice městské části na nároží ulic Bratislavské a Hvězdové na veřejné prostranství sloužící k setkávání a venkovním kulturním akcím.