uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Výměna povrchu hřiště Blažkova

Pod Základní školou Blažkova 9 byl od září do listopadu 2020 vyměněn a rozšířen sportovní povrch.

Hřiště Brechtova

Od června do října 2020 byla realizována rekonstrukce zpevněných ploch a revitalizace hřiště Brechtova.

Oprava dětského hřiště Zemědělská/Černopolní

Od září do prosince 2019 bylo opraveno dětské hřiště na nároží Zemědělské a Černopolní ulice.

Hřiště Ježkova

Od dubna do srpna 2020 byly upraveny zpevněné plochy v prostoru hřiště Ježkova na Lesné.

Oprava umělého povrchu sportoviště Bieblova

Od září do října 2019 proběhla oprava povrchu sportoviště u objektu Bieblova 22a.