uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Chodník Nejedlého

Od srpna 2020 s předpokládaným dokončením v listopadu 2020 probíhá oprava chodníku za Taneční konzervatoří v Nejedlého ulici na Lesné.

Strategický plán obnovy zeleně v Čertově rokli

Cílem investice je v rámci čtyř etap realizace Strategického plánu zachování, obnovy a rozvoje zeleně areálu Čertova rokle vytvořit podmínky pro zadržení dešťové vody na tomto území.

Soběšický hřbitov se rozšíří, městská část podpořila investiční záměr

Rada městské části Brno-sever na své schůzi 11. prosince 2019 souhlasila s investičním záměrem města Brna, díky kterému se naplněný soběšický hřbitov do dvou let rozšíří přibližně o 1,5násobek své současné plochy.