uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Zděné oplocení parku Marie Restituty

Nejpozději do konce května 2021 má být provedena oprava druhé části zděného oplocení parku Marie Restituty, která bude navazovat na již realizovanou první etapu.