uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

reaudit familyfriendlycommunity

ffcrodinna politika jmk

 

 

 

 

 

Audit familyfriendlycommunity 2016 – 2021

 

Jak se Vám žije v naší městské části? aneb Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu u nás

Naše městská část se opět zapojila do projektu Jihomoravského kraje – familyfriendlycommunity (dále jen FFC). Cílem je vytvářet v městské části přívětivé prostředí pro rodiny, propojit různé generace a posílit tvorbu komunit, zapojit občany, naslouchat jejich potřebám a najít a realizovat vhodná prorodinná opatření, aby se u nás rodiny cítily dobře a každému z nás, bez ohledu na to, v jaké životní fázi se nacházíme, se zde lépe žilo. Zajímají nás situace všech věkových kategorií a potřeb obyvatel od novorozenců, přes předškoláky, školáky, studenty, pracující rodiny, babičky a dědečky, seniory či těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.

Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady, proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci se zapojením se do projektu. Pokud máte chuť nám sdělit nějaký nápad, využijte odkazu na titulní straně pod logem familyfriendlycommunity a vyplňte připravenou anketu. Pro ty, kdo raději využívají „papírovou“ verzi, vyjde v dubnovém Severníku dotazník k vyplnění s možností zaslání na uvedenou adresu (e-mailem, osobním předáním na uvedených místech či poštou). Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete.

Celý proces je tříletý a zahrnuje komunikaci se všemi subjekty, které pracují s rodinami, přípravu opatření pro zlepšení situace rodin, projednání orgány obce až k vlastní realizaci navržených opatření.

Auditní proces podporuje obec tedy v těchto aktivitách:
• zpracování analýzy existujících prorodinných opatření – analýza „současného stavu“,
• ve spolupráci s veřejností výběr opatření, která by uspokojovala stávající potřeby,
• formulace a realizace konkrétních opatření – stanovení žádoucího stavu – „plánovaného stavu“.

Kontaktní osoba MČ Brno-sever:                                                                                                    Pověřená osoba MČ Brno-sever:
Mgr. Martin Glogar, místostarosta                                                                                                       Ing. Andrea Křístková
tel.: 545 542 208, 739 448 515                                                                                                            tel.: 770 144 284
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké jsou výhody auditu?

Nejedná se o auditní proces, jak jej známe z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás, občanů, abyste měli zájem zasahovat do dění v městské části a využili všech existujících možností. Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat.

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskusi, naslouchání ze strany vedení městské části, přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné jednotlivcům, rodinám i komunitám.

Kde se audit vzal?

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je audit obec přátelská rodině, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, zapojilo se již dvacet osm obcí měst a městských částí Brna. Hlavní výhodou auditu je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how. Více se o celém projektu dočtete na www.affc.cz.

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že jste se již s auditním procesem v naší městské části seznámili v pilotním projektu natolik, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje. Naše městská část je tak první městskou částí, která bude realizovat tento projekt již podruhé, proto hovoříme o tzv. reauditu FFC.

O všech krocích v rámci tohoto procesu vás budeme pravidelně informovat na stránkách Severníku a také webových stránkách městské části. Může Vám je také poskytnout Ing. Andrea Křístková, osoba pověřená auditem na tel.: 770 144 284.

Mgr. Martin Glogar, místostarosta

Sdělte nám Vaše podněty

Vážení občané,

naše městská část Brno-sever se zapojila do reauditu familyfriendlycommunity (dále jen FFC). Cílem je vytvářet v městské části přívětivé prostředí pro rodiny, propojit různé generace a posílit tvorbu komunit, zapojit občany a naslouchat jejich potřebám. Opatřením je myšlena např. mezigenerační akce, činnost, služba, úprava okolí, renovace a mnohé další. I malé opatření může přispět ke spokojenému soužití rodin v naší městské části.

Dovolujeme si Vás proto požádat o anonymní vyplnění krátkého dotazníku na titulní straně webových stránek, abychom zjistili skutečné potřeby Vás a Vašich rodin. Také je možné využít uvedený QR kód. Dotazníky je také možno vytisknout a vyplnit.

Vyplněné dotazníky je možno do 15.05.2024 vložit do schránky na podatelně ÚMČ Brno-sever, na podatelně polikliniky Lesná, předat na našem Family a Senior pointu ve Společenském centru na Lesné (Okružní 21) či v pobočkách knihoven Jiřího Mahena u nás na Severu (Haškova, nám. SNP, Musilova, Zeiberlichova). Na uvedených místech můžete také na požádání získat dotazník v tištěné formě. Ofocené můžete zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu úřadu (Bratislavská 70, 601 47 Brno). Rádi uvítáme také podněty a nápady našich nejmenších ztvárněné libovolnou výtvarnou technikou.

Opatření můžete popsat obecně nebo dle životních fází, do kterých je dělí audit FFC – těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské škole, dítě školního věku, mladý člověk v procesu vzdělávání, člověk v produktivním věku, období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata), senioři, občan se specifickými zdravotními potřebami, sendvičová generace – osoby, které se starají jak o své děti, tak o své staré rodiče, a přitom sami ještě pracují.

Abychom vše zvládli zmapovat a nalézt další možná opatření, které by vám, občanům, zpříjemnila život na Severu, potřebujeme vaši spolupráci. Již jsme se potkali se zástupci neziskových a příspěvkových organizací, které pro vás nabízejí na Brno-severu své služby, a zmapovali aktuální nabídku služeb. Nyní bychom se i s Vámi rádi potkali osobně, a to dne 28.05.2024 od 16:30 do 19:30 ve Společenském centru na Lesné, Okružní 21, kde můžete sdílet, co vám na Severu chybí a zároveň se potkat se zástupci neziskových a příspěvkových organizací s jejich vizemi pro vás. Cílem setkání je zjištění vašich potřeb pro různé cílové skupiny a věkové kategorie v městské části Brno-sever, které spadají do oblasti rodinné politiky.

Děkujeme všem, kteří se zapojí a přispějí svými nápady. Každý podnět je pro nás důležitý.

Ing. Andrea Křístková, osoba pověřená reauditem FFC