uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

VŘ - ÚMČ Brno - Královo Pole -vedoucí odboru správy bytového a nebytového fondu - 9. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 15.1.2020

VŘ - ÚMČ Brno - Královo Pole - provozní technik - 9. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 31.1.2020

VŘ - ÚMČ Brno - Královo Pole - předpis nájemného, pokladní - 9. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 31.1.2020

VV- MMB - Usnesení -k.ú.Soběšice,p.p.č.988/104, 988/249 -lok. Pod Klariskami-účel.kom.odv. proti ÚR č. 449 - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

VŘ - ÚMČ Brno-Bystrc - pracovník v sociálních službách - aktivizační pracovník - 9. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

VŘ - ÚMČ Brno-Bystrc - pracovník v sociálních službách - s kompetencí zdravotní asistent - 9. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

 

VŘ - ÚMČ Brno-Bystrc - finanční referent - pečovatelská služba - 9. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

VŘ - ÚMČ Brno-Bystrc - sociální pracovník - pečovatelská služba - 9. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

VV- MMB - Stanovení DZ VPS Vaculíkova 13 - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

VV- MMB - Stanovení DZ VPS Erbenova 9 - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

DV - Alena Cvanová - 9. prosinec 2019

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV : Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 19.2.2020

ÚMČ Záměr - OM zvýšení nájemného za pozemek p.č. 2422/32 v k.ú. Husovice - 9. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 9.12.2019 Bude sňato: 27.12.2019

VV- MMB - návrh OOP, návrh stanovení DZ na MK III. třídy-Pflegrova - 9. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  9.1.2020
mapa              Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  9.1.2020

ÚMČ Brno-sever - Oznámení o zahájení územního řízení – „Ul. Rozárka – trubní vrtaná studna na pozemku p. č. 1009/7 - 9. prosinec 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

ÚMČ Brno-sever - Usnesení o zastavení řízení – „Ul. Rozárka – trubní vrtaná studna na pozemku p. č. 1009/7 v k. ú. Soběšice“ - STU/04/034006/19 - 9. prosinec 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

ÚMČ Brno-sever - Rozhodnutí o druhém prodloužení platnosti SP – „Ulice Musilova - oprava komunikace - 9. prosinec 2019

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 9.12.2019  Bude sňato:  27.12.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc -pacht poz. p.č. 910/22, Lesná - 6. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 6.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019

VV- MMB - Venhudova - Zemědělská, Stanovení OOP k zajištění dopravního značení V12a - 6. prosinec 2019

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 6.12.2019  Bude sňato:  23.12.2019
mapa              Vyvěšeno: 6.12.2019  Bude sňato:  23.12.2019

VŘ - ÚMČ Brno - Černovice - vedoucí úřadu MČ (tajemník/ce ÚMČ)) - 5. prosinec 2019

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 5.12.2019 Bude sňato: 19.12.2019

ÚMČ Záměr - OM Záměr obce pronajmout nemovitou věc -pozemek p.č. 3917, Černá Pole - 5. prosinec 2019

Kategorie: Záměr ÚMČ Brno-sever
Ke stažení: Vyvěšeno: 5.12.2019 Bude sňato: 23.12.2019