uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

ÚMČ Brno-sever - Doplnění k oznámení o zahájení stavebního řízení – I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí, I/42 VMO Rokytova - 2. červen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 2.6.2020  Bude sňato:  18.6.2020

ÚMČ Brno-sever - Doplnění k oznámení o zahájení stavebního řízení – Rozhodnutí o umístění stavby – „BTS_FTTX_8_B_BMOGA - 2. červen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 2.6.2020  Bude sňato:  18.6.2020

DV - NAVARA s.r.o. - 2. červen 2020

Kategorie: Dražební vyhlášky
DV : Vyvěšeno: 2.6.2020 Bude sňato: 15.7.2020

VV- MMB - OOP, stanovení místní úpravy provozu na MK III.tř. - Černopolní, Brno-sever - 2. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 2.6.2020  Bude sňato:  18.6.2020
mapa :                Vyvěšeno: 2.6.2020  Bude sňato:  18.6.2020


         

VV- MMB - stanovení PDZ - ul. Kociánka (Gustava Broma – Jarmily Kurandové) - 2. červen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 2.6.2020  Bude sňato:  18.6.2020
mapa :                Vyvěšeno: 2.6.2020  Bude sňato:  18.6.2020


         

VŘ - ÚMČ Brno-Žebětín -referent/referentka účetnictví a rozpočet - 1. červen 2020

Kategorie: Výběrová řízení
Ke stažení:   Vyvěšeno: 1.6.2020 Bude sňato: 15.6.2020
Přihláška:   Vyvěšeno: 1.6.2020 Bude sňato: 15.6.2020

ÚMČ Brno-Královo Pole - Drobného, vodovod a kanalizace (vyrozumění o podaném odvolání) - 1. červen 2020

Kategorie: Veřejné vyhlášky - stavební

 

VV:                Vyvěšeno: 1.6.2020  Bude sňato:  17.6.2020
Odvolání         Vyvěšeno: 1.6.2020  Bude sňato:  17.6.2020

VV- MMB - Opatření obecné povahy č. 3/2020 B2/19-CM- hala BVV - 1. červen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 1.6.2020  Bude sňato:  17.6.2020

VV- MMB - veřejná vyhláška-OOP č.4/2020 B1/17-CM - SAKO - 1. červen 2020

Kategorie: MMB - OÚPR

 

VV:                Vyvěšeno: 1.6.2020  Bude sňato:  17.6.2020

E.ON -Ozn.o přerušení dodávky elektr.en. 30.6.2020 - Brno - Husovice, Svitavské nábřeží č.o. 49, 51 - 29. květen 2020

Kategorie: Ostatní
Ke stažení:   Vyvěšeno: 28.5.2020 Bude sňato: 30.6.2020

VV- MMB - OOP,stanovení místní úpravy provozu na MK II.třídy-Cejl,Vranovská,Brno-sever - 29. květen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 29.5.2020  Bude sňato:  15.6.2020
mapa :                Vyvěšeno: 29.5.2020  Bude sňato:  15.6.2020


         

MMB - R8/087. - záměry prodeje, pronájmu, aj. nemovitého majetku - 29. květen 2020

Kategorie: Záměr MMB
Ke stažení: Vyvěšeno: 29.5.2020 Bude sňato: 15.6.2020

E.ON -Ozn.o přerušení dodávky elektr.en. 15.6..6.2020- Přadlácká č.o.5 Brno, Spolková č.o.8. - 28. květen 2020

Kategorie: Ostatní
Ke stažení:   Vyvěšeno: 28.5.2020 Bude sňato: 15.6.2020

Ministerstvo vnitra ČR - MO - maloobchodní prodej a služby od 26.05.2020 - 27. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO - maloobchodní prodej a služby od 26.05.2020          Vyvěšeno: 27.5.2020 Bude sňato: 30.8.2020

Ministerstvo vnitra ČR - MO - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 26.05.2020 - 27. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO - nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 26.05.2020          Vyvěšeno: 27.5.2020 Bude sňato: 30.6.2020

Ministerstvo vnitra ČR - MO - omezení provozu škol a školských zařízení od 01.06.2020 - 27. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
MO - omezení provozu škol a školských zařízení od 01.06.2020 Vyvěšeno: 27.5.2020 Bude sňato: 30.8.2020

Ministerstvo vnitra ČR - Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice od 26.05.2020 - 27. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Ochranné opatření MZ - omezení překročení státní hranice od 26.05.2020 Vyvěšeno: 27.5.2020 Bude sňato: 30.8.2020

Ministerstvo vnitra ČR - Opatření obecné povahy - ochrana hranic od 26.05.2020 do 13.06.2020 - 27. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Opatření obecné povahy - ochrana hranic od 26.05.2020 do 13.06.2020 Vyvěšeno: 27.5.2020 Bude sňato: 14.6.2020

Ministerstvo vnitra ČR - Zrušení mimořádného opatření MZ - vyčlenění prodejní doby pro seniory - 27. květen 2020

Kategorie: Ministerstvo vnitra
Zrušení mimořádného opatření MZ - vyčlenění prodejní doby pro seniory Vyvěšeno: 27.5.2020 Bude sňato: 14.6.2020

VV- MMB - stanovení přechodného DZ - ul. Spolková 10-12 - 27. květen 2020

Kategorie: MMB - odbor dopravy

 

VV:                Vyvěšeno: 27.5.2020  Bude sňato:  12.6.2020
mapa :                Vyvěšeno: 26.5.2020  Bude sňato:  12.6.2020