uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

audit ffc
ice
 

Životní situace

Informace, stížnosti 

Stavby, uzavírky, parkování, komunikace 

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
Ohlášení stavebnímu úřadu
Připojení nebo sjezd na silnici nebo místní komunikaci
Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem
Stavební povolení k vodním dílům
Stavební povolení pro komunikační stavby
Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná
Žádost o vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání územního souhlasu
Vydání souhlasu ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňující odtokové poměry
Vyhrazená parkovací stání pro invalidní občany
Vyhrazená parkovací stání pro firmy a občany
Žádost o stavební povolení
Zvláštní užívání komunikace (ZUK) např. zábor chodníku nebo vozovky, výkop v chodníku nebo ve vozovce, umístění mobilního prodejního stánku a pod.
Adresář možných dotčených správních úřadů a vlastníků a správců inženýrských sítí, komunikací a pozemků státu nebo města pro územní a stavební řízení

Životní prostředí 

Bytová oblast 

Informace z bytové oblasti naleznete ZDE.

Kontakty a informace z odboru bydlení ZDE.

Sociální oblast 

Matrika 

Místní poplatky

Ostatní 

Úřední hodiny

Pondělí 08:00 – 13:00
Středa 12:00 – 17:00
Pondělí 08:00 – 13:00
Středa 12:00 – 17:00
Podatelna a informační centrum
po dobu omezení provozu:
Pondělí 08:00 – 13:00
Středa 12:00 – 17:00
Do odvolání uzavřena.
 
ID datové schránky: cqubvxs