uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Podatelna na poliklinice nově v suterénu - 20. duben 2022

Z důvodu rekonstrukce dosavadních prostor bude podatelna Úřadu městské části Brno-sever na poliklinice Lesná, Halasovo náměstí 1 od 25. dubna přestěhována do suterénu budovy. Umístění příslušné místnosti naleznete na přiloženém plánku. Nejpohodlnější přístup je vchodem z parkoviště, snadno se k ní ale dostanete i ze zbývajících podlaží polikliniky, protože se nachází přímo naproti výtahu a schodišti. Na provozu podatelny se jejím přesunem nic nemění a k dispozici zůstává v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin s přestávkou od 12 do 12.30 hodin. Na svém místě zůstala také schránka, kam je možné podání vhazovat mimo uvedenou provozní dobu. Připomínáme, že od května již na podatelně nefunguje pokladna. Zaplatit zde místní poplatek za psa a nájemné za pronájem zahrádek a garáží bude možné opět od ledna, kdy už se zároveň předpokládá návrat podatelny do původních prostor.

poliklinika suteren