uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

familyfriendlycommunity
rodinna politika
ice logo
 

Služby pro občany

Pečovatelská služba Brno-sever

Pečovatelskou službu poskytuje od ledna 2021 Centrum sociálních služeb

Na základě schválení Zastupitelstva města Brna je od 01.01.2021 pečovatelská služba a odlehčovací služba nově poskytována Centrem sociálních služeb (www.css.brno.cz). Jedná se o městskou příspěvkovou organizaci, která zastřešuje řadu sociálních služeb.
Stejně jako vedení městské části Brno-sever si i Centrum sociálních služeb vytýčilo jako jeden z hlavních úkolů poskytovat sociální služby na vysoké úrovni a minimalizovat dopad změny poskytovatele na současné uživatele. Klíčovým přínosem sloučení jednotlivých středisek pečovatelské služby je sjednocení podmínek při poskytování sociálních služeb potřebným občanům města Brna.
Pro stávající uživatele služeb Oddělení pečovatelské služby Brno-sever sjednocení nepřináší žádné zásadní změny. Jednotlivé sociální služby a místo poskytování služeb zůstávají stejné. Tzn. že na ulici Rotalova 13 je vám stále k dispozici tým pracovníků, kteří budou nápomocni řešit vaší sociální situaci. Na stejné adrese i nadále najdete odlehčovací službu i hygienické středisko.
Pro bližší informace se můžete obracet na vedoucí koordinátorku pečovatelské služby Mgr. Milenu Sehnalovou, tel. 541 421 914 nebo na vedoucí pečovatelské služby Bc. Kateřinu Jílkovou, tel. 770 110 290.

Kontakty platné od 01.01.2021

Bc. Jílková Kateřina, vedoucí: tel.: 770 110 290, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Kvapilová Iveta, ekonomka: tel.: 777 465 099, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Maršálková Iveta, sociální pracovnice: tel.: 776 628 088, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Magulová Helena, DiS., sociální pracovnice: tel.: 771 121 244, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Vojáčková Bernarda, sociální pracovnice: tel.: 771 121 245, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odlehčovací služby PS–sever: tel.: 778 429 822, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ostatní pečovatelské služby v Brně

Pečovatelskou službu poskytuje od ledna 2021 Centrum sociálních služeb

Na základě schválení Zastupitelstva města Brna je od 01.01.2021 pečovatelská služba a odlehčovací služba na celém území města Brna nově poskytována Centrem sociálních služeb. Jedná se o městskou příspěvkovou organizaci, která zastřešuje řadu sociálních služeb. 

Podrobnosti o pečovatelské a odlehčovací službě v jednotlivých městských částech naleznete na webových stránkách Centra sociálních služeb www.css.brno.cz.

Svatby

Obřadní síň se nachází v Černých Polích, nám. SNP 33
(známá je pod názvem "KINOKAVÁRNA")

mapa obradni sin

Svatební obřad si můžete domluvit zde: 
ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Oddělení matriky
tel.: 532 151 267 nebo 532 151 268

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD LEDNA DO ČERVNA 2024

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD ČERVENCE DO PROSINCE 2024

 

Ekodvory/Odpady/Pálení

Informace o Sběrných střediscích odpadů na území města Brna naleznete na webových stránkách společnosti SAKO Brno zde.


Poplatek za komunální odpad v roce 2024

Výše poplatku za komunální odpad zůstává stejná, tedy 670 Kč, splatnost poplatku je opět k 31. 5. 2024.

Koho se týká poplatková povinnost?

a) fyzických osob přihlášených ve městě Brně k pobytu (u občanů ČR jde o trvalý pobyt, u cizinců stačí, aby v Brně pobývali déle než 3 měsíce)

b) fyzických a právnických osob, které mají na území města ve vlastnictví byt, stavbu určenou k rekreaci nebo rodinný dům, v němž není nikdo přihlášen k pobytu.

Od roku 2022 jsou poplatníky nejen fyzické, ale i právnické osoby, které mají ve vlastnictví nemovitost podléhající zpoplatnění (pro právnické osoby bylo zřízeno také speciální číslo účtu).
Ti z Vás, kteří jste ve městě Brně v postavení poplatníka několikrát (např. z titulu přihlášení k pobytu a zároveň z titulu vlastnictví nemovité věci), můžete platit poplatek v jedné souhrnné platbě na své rodné číslo.
Všichni vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost, stejně jako cizinci, kteří v Brně pobývají. Poplatková povinnost může u jedné fyzické osoby nastat v obou případech, jak podle písmena a), tak i podle písmena b), může se tedy kumulovat.

Výjimku z placení mají senioři, kteří v daném roce platby dosáhli nebo dosáhnou věku 70 let a více. * Osvobozeny jsou také děti, které roce 2024 nedovrší 4 a více let věku.
Osvobození od poplatku z důvodu věku není třeba žádným způsobem dokládat.
* Pokud osobě osvobozené z důvodu věku vznikla současně poplatková povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci podléhající zpoplatnění, pak se osvobození na tento důvod NEVZTAHUJE a poplatek je nutné uhradit.
Osvobozeno je dále třetí a každé další dítě.

Důležité upozornění platí pro rodiče, kteří chtějí uplatnit osvobození pro své třetí a další dítě, aby nezapomněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím elektronického formuláře. Tato povinnost je podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození a je nutné ji splnit nejpozději do data splatnosti. Pokud není splněna ohlašovací povinnost, po datu splatnosti nárok na toto osvobození ze zákona zaniká.

Platba za více osob
Pokud chcete bezhotovostně zaplatit za více osob v jedné platbě, musíte znát rodná čísla (variabilní symboly) a zaplatit na městském e-shopu www.brnoid.cz. Formulář společného zástupce pro společnou platbu na webu již nenajdete, tento způsob již zcela nahradil městský e-shop. Uhradit poplatek za více osob v jedné platbě můžete také při platbě na pokladně.

Když budete chtít platit bezhotovostním převodem např. v internetovém bankovnictví nebo složenkou, musíte použít jeden příkaz (jednu složenku) na každého poplatníka. Nevpisujte prosím rodná čísla do zpráv pro příjemce, taková platba se nepřiřadí automaticky!

Kdo je dále osvobozen a kde najdu formuláře a další informace?
www.brno.cz/odpady

Zde zjistíte aktuální stav na Vašem poplatkovém účtu:
https://posoh.brno.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ 

Mohu i v letošním roce čerpat dotaci na šalinkartu?
Ano, podmínkou pro získání dotace je zcela vyrovnaný stav předpisů a úhrad na poplatku za odpad, včetně letošního roku. Nejpozději tedy při podávání žádosti o dotaci uhraďte i poplatek za komunální odpad, aby mohla být dotace schválena. Veškeré informace naleznete na: https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/

odbor životního prostředí Magistrátu města Brna


Změna v třídění – kovové obaly patří do žlutých kontejnerů

Od září 2022 se v Brně třídí trochu jinak. Do žlutých kontejnerů nově patří také kovové potravinářské obaly. Takže do kontejnerů „na plast“ umísťujme nejenom plasty, krabice od mléka a džusu, hliníkové plechovky od piva či limonád, ale už nyní také konzervy od paštik a dalších potravin, plechovky od kávy a čaje, obaly od pitíček, paštik, víčka zavařovací, od jogurtu, potravinové tácky, konzervy od jídel pro domácí mazlíčky – zkrátka takřka vše kovové, co v kuchyni během vaření spotřebujeme.

trideni kovy


Podzemní kontejnery na tříděný odpad

podzemni kontejnery 1

podzemni kontejnery 2


Sběr kuchyňského bioodpadu

V týdnu do 16. dubna 2021 SAKO Brno rozmisťuje v městských částech hnědé popelnice na bioodpad a od pondělí začne jejich obsah vyvážet do centrální kompostárny. Svozovým dnem bioodpadu v městské části Brno-sever bude čtvrtek.
Popelnice na bioodpad nejsou primárně určeny pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Podívejte se, co do hnědých popelnic patří a kde je na Brně-severu najdete!

bioodpad

Umístění hnědých popelnic v městské části Brno-sever

Arbesova 1
Barvy 6
Bieblova 20
Blažkova 1
Brechtova x Okružní
Brožíkova 19
Brožíkova 4
Durďákova 68
Dusíkova 41
Fillova 1
Fišova x Erbenova
Halasovo nám. – podzemní kontejnery
Haškova 13
Heleny Malířové 1
Holubova 7
Jana Svobody x Husovická
Jugoslávská x Hoblíkova
Jugoslávská x Provazníkova
Jurkovičova 7
Kosatcová 40
Kotěrova 1
Krkoškova x Mathonova
Loosova 13
Lozíbky x Písečník
Merhautova 216 – podzemní kontejnery
Merhautova 51
Milady Horákové x Francouzská
Milénova 1
Mokrohorská x Rygle
náměstí SNP 31
náměstí SNP 14
Nejedlého 1
Nejedlého 9
Nezvalova 6
Nováčkova – u vozovny DPMB
Rotalova 33
Síčka 2
Skryjova – Soběšická
Skryjova x Cacovická
Slavíčkova 13
Soběšická x Vyhlídka
Soběšická 124 – 128a
Studená x M. Majerové
Šrámkova 1
Tišnovská x Trávníky
Tomečkova x Okružní
Třískalova 1
Útěchovská 70
Vaculíkova 1
Vranovská 72
Weissova x Malinová


PÁLENÍ

Upozorňujeme občany naší městské části, že dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není dovoleno spalovat odpady v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů. Výjimkou je spalování rostlinných materiálů, které nejsou ošetřeny nebo znečištěny jakýmikoliv chemickými přípravky (laky, nátěry, mořidla) a jsou suché (listí, tráva, dřevní hmota), aby se co možná nejvíce zabránilo vzniku kouře. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, a obecně závaznou vyhlášku č. 12/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2017. Vyhláška mj. zakazuje spalování v neděli a státem uznávaný svátek.

Obecně závaznou vyhlášku č. 19/2017 si můžete stáhnout ZDE.

Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2020 si můžete stáhnout ZDE. Přílohu vyhlášky si můžete stáhnout ZDE

V naší městské části je pro spalování určena středa od 09:00 do 19:00.


Systém města Brna v oblasti tříděného odpadu nově i pro firmy
a podnikatele

Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikající (FO) jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)
Statutární město Brno od 1. října 2014 nabízí PO a  FO možnost zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu (dále jen „Systém"). Zapojené subjekty budou moci odkládat papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska odpadů).
Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na pracovišti Kounicova 67. Tato služba je zpoplatněna dle schváleného ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše sjednané ceny je 1.500 Kč/rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny je 6.000 Kč/rok bez DPH. Cena bude vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je splatná na místě v hotovosti.

Proč se zapojit do Systému?

- po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční platby budou moci zapojené subjekty pro svou činnost využívat kontejnery na papír, plasty a sklo, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci odevzdat na sběrném středisku odpadů
- nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob na tříděný odpad
- odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se kterými je subjekt zapojen do Systému
- omezí se administrativní zátěž (vedení evidence, smluv apod.)
- předejití důvodu k udělení pokuty až do výše 1 milionu za neplnění povinností dle zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence, netřídění odpadů, využívání Systému statutárního města Brna bez uzavření smlouvy) kontrolním orgánem

Jak tedy vše probíhá?

- zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67
- v kanceláři č. 511 vyplní žádost o zapojení do Systému
- také může přijít již s žádostí vyplněnou, protože ZDE je žádost ke stažení
- žadateli po kontrole vyplněných údajů bude předán doklad k zaplacení
- platbu provede žadatel hotovostně v pokladně v přízemí téže budovy
- po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude žadateli předána k podpisu smlouva o zapojení do Systému
- po podpisu žadatel obdrží zalaminovanou kartičku zapojeného subjektu
- tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému stává zapojený subjekt a jako takový může využívat nádoby na tříděný odpad, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích odpadů

Během jedné návštěvy úřadu si pohodlně zajistíte méně starostí s odpadovým hospodářstvím.
Další informace získáte na telefonním čísle: 542 174 550 – Mgr. Ivana Fialová nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Povinnosti živnostníků při nakládání s odpady

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení ve městě Brně má ve správě společnost Technické sítě Brno. Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení je zřízena bezplatná non-stop telefonní linka 800 100 312.

Dětská hřiště

Dětská hřiště:
- při ulici Milénova,
- při ulici Brožíkova,
- při ulici Jurkovičova,
- při ulici Ježkova,
- při ulici Blažkova,
- při ulici Soběšická,
- na Husovickém kopci,
- park Marie Restituty,
- park Schreberovy zahrádky,
- nám. SNP

Sportovní hřiště:
- na konci ulice Arbesova
- při ulici Vaculíkova
- při ulici Brechtova
- při ulici Blažkova
- při ulici Bieblova
- park Schreberovy zahrádky

Pískoviště:
- ul. Barvy u č. p. 16
- ul. Bendlova u č. p. 15
- ul. Buchtova u č. p. 2
- ul. Bieblova u č. p. 20
- ul. Kotěrova u č. p. 4
- ul. Merhautova u č. p. 168
- ul. Seifertova u č. p. 4
- ul. Trtílkova

Fotogalerie dětských hřišť

 

Veřejná místa pro přebalení dětí

 • Family a Senior Point, Okružní 21, Lesná – otevřeno PO–PÁ 9:00–17:00
 • Family Point - Dětská nemocnice, Černopolní 9 – ve vstupní hale, tzv. kojící místnost / prostor pro matky, provoz je nonstop – klíč je k zapůjčení na EVIDENCI
 • Poliklinika Lesná – Dětský koutek, Halasovo nám. 1, ve vstupní hale, otevřeno PO–PÁ 6:30–19:00
 • ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70 – otevřeno PO a ST 8:00–17:00, ÚT a ČT 8:00–15:00, PÁ 8:00–13:00
 • Knihovna Jiřího Mahena – dle otevírací doby jednotlivých poboček (najdete na webových stránkách radnice – https://www.sever.brno.cz/kultura-a-volny-cas.html)
  • pobočka Černá Pole – nám. SNP 33
  • pobočka Lesná – Haškova 4
  • pobočka Husovice – Musilova 2a
 • Mateřské centrum Matáta Husovice, Dukelská třída 9 – otevřeno PO, ST, PÁ 9:00–12:00, ÚT a ČT 10:00–16:00
 • Orel jednota Brno-Husovice, Vranovská 93 – vstupní chodba – otevřeno denně PO–NE 7:00–22:00

Psi

Národní síť záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody

zachranne stanice

zachranne stanice2