uvod

Úřad městské části Brno-sever

Naleznete zde informace o činnosti zvolených zastupitelů, práci odborů, novinkách na úřední desce nebo tiskové zprávy vztahující se k  naší městské části.

Rodinná politika Brna-sever
I.C.E. karta neboli Seniorská obálka
 

Služby pro občany

Rezidentní parkování v MČ Brno-sever se bude zavádět v roce 2022

V roce 2022 se systém rezidentního parkování rozšíří do dalších oblastí, které budou spadat do zóny C (regulace v pracovní dny od 17 do 6 hodin). Pro MČ Brno-sever schválila Rada města Brna následující harmonogram:

  • 16. 5. 2022 se zapojí oblast 4-01 (Erbenova)
  • 13. 6. 2022 oblast 4-02 (Francouzská)
  • 18. 7. 2022 oblast 4-03 (Jugoslávská)
  • 5. 9. 2022 oblast 4-04 (Dukelská třída)
  • 10. 10. 2022 oblast 4-05 (náměstí SNP)

rp1

rp2

Pečovatelská služba Brno-sever

Pečovatelskou službu poskytuje od ledna 2021 Centrum sociálních služeb

Na základě schválení Zastupitelstva města Brna je od 01.01.2021 pečovatelská služba a odlehčovací služba nově poskytována Centrem sociálních služeb (www.css.brno.cz). Jedná se o městskou příspěvkovou organizaci, která zastřešuje řadu sociálních služeb.
Stejně jako vedení městské části Brno-sever si i Centrum sociálních služeb vytýčilo jako jeden z hlavních úkolů poskytovat sociální služby na vysoké úrovni a minimalizovat dopad změny poskytovatele na současné uživatele. Klíčovým přínosem sloučení jednotlivých středisek pečovatelské služby je sjednocení podmínek při poskytování sociálních služeb potřebným občanům města Brna.
Pro stávající uživatele služeb Oddělení pečovatelské služby Brno-sever sjednocení nepřináší žádné zásadní změny. Jednotlivé sociální služby a místo poskytování služeb zůstávají stejné. Tzn. že na ulici Rotalova 13 je vám stále k dispozici tým pracovníků, kteří budou nápomocni řešit vaší sociální situaci. Na stejné adrese i nadále najdete odlehčovací službu i hygienické středisko.
Pro bližší informace se můžete obracet na vedoucí koordinátorku pečovatelské služby Mgr. Milenu Sehnalovou, tel. 541 421 914 nebo na vedoucí pečovatelské služby Bc. Kateřinu Jílkovou, tel. 770 110 290.

Kontakty platné od 01.01.2021

Bc. Jílková Kateřina, vedoucí: tel.: 770 110 290, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Kvapilová Iveta, ekonomka: tel.: 777 465 099, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Maršálková Iveta, sociální pracovnice: tel.: 776 628 088, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Magulová Helena, DiS., sociální pracovnice: tel.: 771 121 244, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Vojáčková Bernarda, sociální pracovnice: tel.: 771 121 245, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odlehčovací služby PS–sever: tel.: 778 429 822, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ostatní pečovatelské služby v Brně

Pečovatelskou službu poskytuje od ledna 2021 Centrum sociálních služeb

Na základě schválení Zastupitelstva města Brna je od 01.01.2021 pečovatelská služba a odlehčovací služba na celém území města Brna nově poskytována Centrem sociálních služeb. Jedná se o městskou příspěvkovou organizaci, která zastřešuje řadu sociálních služeb. 

Podrobnosti o pečovatelské a odlehčovací službě v jednotlivých městských částech naleznete na webových stránkách Centra sociálních služeb www.css.brno.cz.

Svatby

Obřadní síň se nachází v Černých Polích, nám. SNP 33
(známá je pod názvem "KINOKAVÁRNA")

Svatební obřad si můžete domluvit zde: 
ÚMČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Oddělení matriky
tel.: 532 151 267 nebo 532 151 268

TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ OD ČERVENCE DO PROSINCE 2021

Aktuální informace ke konání svatebních obřadů

 

Ekodvory/Odpady/Pálení

Informace o Sběrných střediscích odpadů na území města Brna naleznete na webových stránkách společnosti SAKO Brno zde.


Místní poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2021

Sazba je jednotná, a to 670 Kč za rok 2021, splatnost poplatku je k 31. 5. 2021.

Číslo účtu správce poplatku je vedeno u České spořitelny, a. s.: 111 22 00 22/0800 (při bezhotovostní platbě se uvádí jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka).

V loňském roce v návaznosti na protipandemická opatření nebyly zprovozněny pokladny na Malinovského náměstí 3 a naprostá většina z vás zaplatila bezhotovostně, což doporučujeme i letos. Pro ty z vás, kteří chtějí platit i letos na pokladně, ve výškové budově C na ulici Šumavská 35 je pokladna v provozu celoročně. Sledujte prosím naše webové stránky, kde jsou zveřejněny aktuální úřední a pokladní hodiny.

Při platbě doporučujeme využít on-line platbu na městském e-shopu:

brno id odpady

www.brnoid.cz/cs/odpady

Zcela osvobozeni jsou ti z vás, kteří v roce 2021 dosáhnete věku 70 let a více. Osvobozeny jsou také děti, které v roce 2021 nedosáhnou věku 4 let. Na Magistrát nemusíte ohlašovat nic, k osvobození z důvodu věku dojde automaticky.

Upozorňujeme však, že osvobození dle věku se vztahuje pouze k poplatkové povinnosti, která vzniká z důvodu pobytu v Brně, nikoli z důvodu vlastnictví nemovitosti, podléhající zpoplatnění. Pokud tedy osoba osvobozená z důvodu věku a přihlášená v Brně vlastní v Brně byt nebo rodinný dům, kde nikdo není přihlášen k pobytu, pak z titulu vlastnictví i nadále nese tento vlastník poplatkovou povinnost, a to ve výši 670 Kč za každou jednu nemovitost podléhající zpoplatnění.

Ohlašovací povinnost je ale podmínkou například pro osvobození 3. a dalšího dítěte. Pokud ji zákonný zástupce nesplní k datu splatnosti, jeho nárok zaniká. Formulář je nutné vyplnit v dané lhůtě v každém poplatkovém období, za které chcete osvobození uplatnit.

odpady 20

www.brno.cz/odpady – vše co potřebujete vědět k placení poplatku za odpad

Správcem daně pro celé město Brno je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 35, budova C.

salinkarta 20

Již pátým rokem mohou poplatníci poplatku za komunální odpad, kteří si zakoupí roční základní elektronickou šalinkartu, podat žádost o dotaci na zakoupenou jízdenku. Oproti předchozím obdobím je podmínkou poskytnutí dotace uhrazení místního poplatku za komunální odpad splatného v roce podání a vyřízení žádosti. Chci vědět víc: https://ekodotace.brno.cz/dotace/salinkarta/.

Na Odboru životního prostředí vyřídíte i další ekodotace – https://ekodotace.brno.cz/, a na novém webu https://priprav.brno.cz se dozvíte, jak město Brno přistupuje k otázkám klimatu a s ním související kvalitě životního prostředí na svém území.

Magistrát města Brna


Podzemní kontejnery na tříděný odpad

podzemni kontejnery 1

podzemni kontejnery 2


Sběr kuchyňského bioodpadu

V týdnu do 16. dubna 2021 SAKO Brno rozmisťuje v městských částech hnědé popelnice na bioodpad a od pondělí začne jejich obsah vyvážet do centrální kompostárny. Svozovým dnem bioodpadu v městské části Brno-sever bude čtvrtek.
Popelnice na bioodpad nejsou primárně určeny pro sběr zahradního odpadu, pro ten jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu či sběrové víkendy během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Podívejte se, co do hnědých popelnic patří a kde je na Brně-severu najdete!

bioodpad

Umístění hnědých popelnic v městské části Brno-sever

Arbesova 1
Barvy 6
Bieblova 20
Blažkova 1
Brechtova x Okružní
Brožíkova 19
Brožíkova 4
Durďákova 68
Dusíkova 41
Fillova 1
Fišova x Erbenova
Halasovo nám. – podzemní kontejnery
Haškova 13
Heleny Malířové 1
Holubova 7
Jana Svobody x Husovická
Jugoslávská x Hoblíkova
Jugoslávská x Provazníkova
Jurkovičova 7
Kosatcová 40
Kotěrova 1
Krkoškova x Mathonova
Loosova 13
Lozíbky x Písečník
Merhautova 216 – podzemní kontejnery
Merhautova 51
Milady Horákové x Francouzská
Milénova 1
Mokrohorská x Rygle
náměstí SNP 31
náměstí SNP 14
Nejedlého 1
Nejedlého 9
Nezvalova 6
Nováčkova – u vozovny DPMB
Rotalova 33
Síčka 2
Skryjova – Soběšická
Skryjova x Cacovická
Slavíčkova 13
Soběšická x Vyhlídka
Soběšická 124 – 128a
Studená x M. Majerové
Šrámkova 1
Tišnovská x Trávníky
Tomečkova x Okružní
Třískalova 1
Útěchovská 70
Vaculíkova 1
Vranovská 72
Weissova x Malinová


PÁLENÍ

Upozorňujeme občany naší městské části, že dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, není dovoleno spalovat odpady v tepelných zdrojích, které nejsou přímo určené ke spalování odpadů. Výjimkou je spalování rostlinných materiálů, které nejsou ošetřeny nebo znečištěny jakýmikoliv chemickými přípravky (laky, nátěry, mořidla) a jsou suché (listí, tráva, dřevní hmota), aby se co možná nejvíce zabránilo vzniku kouře. Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, a obecně závaznou vyhlášku č. 12/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2017. Vyhláška mj. zakazuje spalování v neděli a státem uznávaný svátek.

Obecně závaznou vyhlášku č. 19/2017 si můžete stáhnout ZDE.

Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2020 si můžete stáhnout ZDE. Přílohu vyhlášky si můžete stáhnout ZDE

V naší městské části je pro spalování určena středa od 09:00 do 19:00.


trideni plastu 1

 

trideni plastu 2


QR kódy - prevence přeplněných kontejnerů na tříděný odpad

Vadí vám, když jsou kontejnery na tříděný odpad přeplněné nebo je kolem nich nepořádek? Stáhněte si do mobilu aplikaci společnosti SAKO, a o problému ji pak můžete informovat pouhým načtením QR kódu na kontejneru. Podrobnosti o aplikaci naleznete ZDE


Systém města Brna v oblasti tříděného odpadu nově i pro firmy
a podnikatele

Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikající (FO) jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)
Statutární město Brno od 1. října 2014 nabízí PO a  FO možnost zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu (dále jen „Systém"). Zapojené subjekty budou moci odkládat papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska odpadů).
Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na pracovišti Kounicova 67. Tato služba je zpoplatněna dle schváleného ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše sjednané ceny je 1.500 Kč/rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny je 6.000 Kč/rok bez DPH. Cena bude vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je splatná na místě v hotovosti.

Proč se zapojit do Systému?

- po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční platby budou moci zapojené subjekty pro svou činnost využívat kontejnery na papír, plasty a sklo, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci odevzdat na sběrném středisku odpadů
- nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob na tříděný odpad
- odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se kterými je subjekt zapojen do Systému
- omezí se administrativní zátěž (vedení evidence, smluv apod.)
- předejití důvodu k udělení pokuty až do výše 1 milionu za neplnění povinností dle zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence, netřídění odpadů, využívání Systému statutárního města Brna bez uzavření smlouvy) kontrolním orgánem

Jak tedy vše probíhá?

- zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67
- v kanceláři č. 511 vyplní žádost o zapojení do Systému
- také může přijít již s žádostí vyplněnou, protože ZDE je žádost ke stažení
- žadateli po kontrole vyplněných údajů bude předán doklad k zaplacení
- platbu provede žadatel hotovostně v pokladně v přízemí téže budovy
- po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude žadateli předána k podpisu smlouva o zapojení do Systému
- po podpisu žadatel obdrží zalaminovanou kartičku zapojeného subjektu
- tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému stává zapojený subjekt a jako takový může využívat nádoby na tříděný odpad, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích odpadů

Během jedné návštěvy úřadu si pohodlně zajistíte méně starostí s odpadovým hospodářstvím.
Další informace získáte na telefonním čísle: 542 174 550 – Mgr. Ivana Fialová nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Povinnosti živnostníků při nakládání s odpady

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení ve městě Brně má ve správě společnost Technické sítě Brno. Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení je zřízena bezplatná non-stop telefonní linka 800 100 312.

Dětská hřiště

Dětská hřiště:
- při ulici Milénova,
- při ulici Brožíkova,
- při ulici Jurkovičova,
- při ulici Ježkova,
- při ulici Blažkova,
- při ulici Soběšická,
- na Husovickém kopci,
- park Marie Restituty,
- park Schreberovy zahrádky,
- nám. SNP

Sportovní hřiště:
- na konci ulice Arbesova
- při ulici Vaculíkova
- při ulici Brechtova
- při ulici Blažkova
- při ulici Bieblova
- park Schreberovy zahrádky

Pískoviště:
- ul. Barvy u č. p. 16
- ul. Bendlova u č. p. 15
- ul. Buchtova u č. p. 2
- ul. Bieblova u č. p. 20
- ul. Kotěrova u č. p. 4
- ul. Merhautova u č. p. 168
- ul. Seifertova u č. p. 4
- ul. Trtílkova

Fotogalerie dětských hřišť

 

Psi

Národní síť záchranných stanic Českého svazu ochránců přírody

zachranne stanice

zachranne stanice2